Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Dokumentu iesniegšana studijām Latvijas Universitātē. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte
Noris reģistrēšanās bakalaura un maģistra studijām Juridiskajā fakultātē
Madara Marija Ose, LU JF sabiedrisko attiecību speciāliste
13.07.2018.

Uzņemšanas rezultāti studijām Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē tiks paziņoti piektdien, 13. jūlijā. Reflektantiem, kas izturējuši konkursu un vēlas uzsākt studijas, tām jāreģistrējas un jānoslēdz studiju līgums klātienē vai notariāli pilnvarojot citu personu.

Reģistrēšanās bakalaura studijām

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisinās divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 13. jūlijā pēc plkst. 15.00 - portālā www.latvija.lv, īsziņā un e-pastā. Ja 1. kārtas rezultātā reflektants ieguvis studiju vietu, tad tā ir garantēta ar noteikumu, ka laikā no 16. līdz 17. jūlijam tiek noslēgts studiju līgums:

16. jūlijā 10.00-12.00 un 13.00-15.00
17. jūlijā 9.00-11.00 un 12.00-14.00

Ja konkursa 1. kārtas rezultātā reflektants nav ieguvis studiju vietu, www.latvija.lv līdz 17. jūlija plkst. 16.00 jāaktivizē izvēlne "Pieteikties 2. kārtai". Iegūstot studiju vietu 2. kārtā, studiju līgums jānoslēdz laikā no 18. līdz 20. jūlijam:

18. jūlijā 10.00-13.00 un 14.00-18.00
19. jūlijā 10.00-13.00 un 14.00-17.00
20. jūlijā 9.00-11.00 un 12.00-14.00

Topošajiem bakalauriem līdzi jāņem šādi dokumenti un to kopijas.

Reģistrēšanās maģistra studijām

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 13. jūlijā, plkst. 15.00 - LU Informācijas sistēmā (LUIS). Reģistrācija un studiju līgumu noslēgšana noris laikā no 16. līdz 20. jūlijam:

16. jūlijā 10.00-12.00 un 13.00-15.00
17. jūlijā 9.00-11.00 un 12.00-14.00
18. jūlijā 10.00-13.00 un 14.00-18.00
19. jūlijā 10.00-13.00 un 14.00-17.00
20. jūlijā 9.00-11.00 un 12.00-14.00

Topošajiem maģistrantiem līdzi jāņem šādi dokumenti un to kopijas.

Studiju līgumu noslēgšanai un reģistrācijai studijām reflektanti gaidīti Raiņa bulvārī 19, 257. kabinetā, 2. stāvā. Reģistrēties iespējams, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.