Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte
Turpini iesākto - rudenī atsāc studijas!
Madara Marija Ose, LU JF sabiedrisko attiecību speciāliste
20.08.2018.

Studijas pārtraukt vai atlikt noslēguma darba izstrādi var dažādu iemeslu dēļ. Lēmums brīdi apstāties reizēm dod iespēju un laiku pārdomāt savas intereses, spējas un mērķus. Atsākt pārtrauktās studijas, sekmīgi iekļauties studiju ritmā, nokārtot atlikušos "parādus" un iegūt augstāko izglītību nekad nav par vēlu. Turpini iesākto!

Studiju atsākšana un veiksmīga to turpināšana dod pārliecību par spējām ietekmēt savu karjeras un dzīves virzību, kā arī sniedz gandarījumu par spēju paveikt iecerēto. Atsākt studijas Latvijas Universitātē var arī tad, ja tās pārtrauktas citā augstskolā.

No šā gada 22. līdz 31. augustam iespējama atjaunošanās studiju semestrim bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" pilna un nepilna laika klātienē, kā arī neklātienē, bet no 27. augusta līdz 14. septembrim - programmas gala pārbaudījumiem. Citu augstskolu studenti var pieteikties tiesību bakalaura studiju turpināšanai Latvijas Universitātē no š.g. 21. līdz 24. augustam.

Atjaunošanās bakalaura studijām vai gala pārbaudījumiem 
Bakalaura studiju turpināšana, pārnākot no citas augstskolas 

Atjaunošanās studijām profesionālā maģistra studiju programmas "Tiesību zinātne" pilna laika klātienē (vakara grupā) vai atkārtotai maģistra darba izstrādei rudens semestrī tiek piedāvāta no šā gada 27. līdz 31. augustam. Ja atlikusi vien jurista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošana, tai reģistrēties iespējams laikā no 27. augusta līdz 19. oktobrim. Citu augstskolu studenti var pretendēt maģistra studiju turpināšanai Latvijas Universitātē no š.g. 21. līdz 24. augustam.

Atjaunošanās maģistra studijām vai gala pārbaudījumiem 
Maģistra studiju turpināšana, pārnākot no citas augstskolas 

Saziņai:
Bakalaura pilna un nepilna laika klātienes studijas - metodiķe Kristīne Ābele, tālr. 67034598
Bakalaura neklātienes un maģistrantūras studijas - metodiķe Laura Millere, tālr. 67034523