Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Tiesībsargs Juris Jansons. Foto no LU Juridiskās fakultātes arhīva
LU mācībspēki Rīgā un reģionos vadīs seminārus par vēlēšanu pratību
Tiesībsarga birojs | LU Juridiskā fakultāte, Madara Marija Ose
31.07.2018.

Satversmes 1. pants nosaka, ka Latvija ir demokrātiska valsts, turklāt demokrātiskā sabiedrībā tiek cienīta katra cilvēka brīvā griba, un tās veidošanai nepieciešamas iemaņas, bez kurām varēja iztikt autoritārismā.

"Prasmes var slīpēt visu mūžu, bet pamatus tām veido skolā," pārliecināts tiesībsargs Juris Jansons, piebilstot, ka "tiesību normu mērķus jāskaidro skolēnam saprotamā valodā, kas ļaus skolēniem aptvert savas skolas pašpārvaldes, pašvaldības un parlamenta vēlēšanu jēgu un saistību".

Brīvā tirgus sabiedrībā pilnvērtīga dzīve grūti iedomājama bez finanšu pratības. Informatīvās pretnostatīšanas apstākļos personības attīstība nav iespējama bez mediju lietošanas pratības. 2018. gada prioritāšu klāstā tiesībsargs iekļāvis arī vēlēšanu pratības izpēti jauniešu vidū un pedagogu izglītošanu vēlēšanu pratības jautājumā.

J. Jansons uzskata, ka nepieciešams pilnveidot vidusskolēnu vēlēšanpratību, tādēļ aicina pedagogus, jo īpaši sociālo zinību, vēstures un politikas un tiesību skolotājus, pieteikties dalībai semināros Rīgā un reģionālajās augstskolās.

Semināri tiks rīkoti laika posmā no 20. augusta līdz 30. augustam dažādās Latvijas pilsētās, lai padarītu apmācības pieejamas reģionu pedagogiem. Katrā no semināriem dienas garumā uzstāsies trīs lektori. Semināru sērija noritēs ar Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) atbalstu, kur norisināsies nodarbības Rīgas reģiona skolotājiem. Tajā tiks sniegts ievads valstsmācībā, stāstīts par vēlēšanu pratību skolā un pilsonisko izglītību, kā arī vēlēšanu kalendāru un līdzdalības iespējām. Mācībspēku vidū iesaistīta arī LU JF profesore Sanita Osipova un docents Jānis Pleps.

Pieteikšanās un papildu informācija pieejama Tiesībsarga biroja tīmekļa vietnē internetā.