Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU JF komanda 2017./2018. gadā. Foto no komandas personīgā arhīva.
Pagarināts pieteikšanās termiņš dalībai starptautiskā izspēlē mediju tiesībās
Artūrs Kučs, LU JF komandas treneris
07.09.2018.

2019. gada aprīlī Oksfordā, Lielbritānijā jau divpadsmito reizi notiks starptautiskā "Praisa tiesas procesa izspēle mediju tiesībās" (Price Media Law Moot Court Competition). Līdz šim Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) studenti vairākkārt apliecinājuši savas konkurētspējīgās prasmes šajā nozarē. Esi aktīvs, piedalies un sasniedz vēl augstākas virsotnes!

LU JF studentu komandai sesto reizi būs iespēja pierādīt sevi un pārstāvēt Latviju šajās sacensībās.

 • Ja Jums interesē starptautiskās mediju tiesības un jautājumi par  tiesībām uz vārda brīvību un privātās dzīves aizsardzību, kā arī sociālajiem medijiem – to tiesībām, pienākumiem un atbildību;
 • ja Jūs vēlaties iegūt unikālu studiju pieredzi un zināšanas, kā arī vēlaties par dalību izspēlē saņemt 4 kredītpunktus "B" daļas studiju kursā „Starptautiskā justīcija”;
 • ja vēlaties savu CV papildināt ar vērtīgu ierakstu, ko novērtēs ikviens darba devējs Latvijā un ārvalstīs;
 • ja analītisks prāts un darba spējas ir Jūsu stiprā puse;
 • ja spējat labi runāt un rakstīt angļu valodā – piesakieties konkursā uz vietu LU komandā!

Lai piedalītos dalībnieku atlases konkursā un pretendētu uz vietu LU JF komandā:

 • Interesentiem ir jāiepazīstas ar izspēļu kāzusu, kurš ir pieejams šeit, un līdz 2018. gada 23. septembra plkst. 23.59 jānosūta savs risinājums angļu valodā par kāzusa B2 jautājumu uz e-pastu: emils.jonins.ej@gmail.com;
 • risinājumā jāiekļauj galveno juridiski nozīmīgo faktu analīze un argumenti, uz kuru pārkāpumu varētu norādīt pieteicējs, kā arī pretargumenti, uz kuriem varētu norādīt valsts;
 • argumentācijai var izmantot ANO Cilvēktiesību komitejas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Visamerikas Cilvēktiesību tiesas, Āfrikas Cilvēktiesību tiesas, Eiropas Savienības tiesas un ASV Augstākās tiesas praksi, kā arī citu nacionālo tiesu praksi un akadēmiskās literatūras analīzi;
 • risinājuma apjomam nevajadzētu pārsniegt 5 lapas katrai pozīcijai, neskaitot titullapu;
 • risinājumu izstrādē nepieciešams izmantot 12 punktu burtu izmēru, „Times New Roman” burtrakstu un rindstarpu 1,5;
 • ar iepriekšējo gadu labākajiem rakstiskā memoriāļa paraugiem ikviens var iepazīties izspēles mājaslapā.

Pretendenti, kuri būs iesūtījuši rakstiskos kāzusa risinājumus ar pietiekamu analīzi, tiks aicināti uz mutisko atlases daļu 26. septembrī LU JF, kurā katram pretendentam 12 minūšu laikā būs jāpārstāv valdības vai pieteicēja pozīcija. Informācija pretendentiem, kuri tiks aicināti uz mutisko diskusiju, kā arī lomu sadalījums, tiks nosūtīts 25. septembrī e-pastā vai darīts zināms pa tālruni.

Komandu šogad trenēs LU JF asociētais profesors Artūrs Kučs un viens no iepriekšējā gada izspēles komandas dalībniekiem Emīls Jonins. Jebkuru neskaidrību gadījumā lūgums jautājumus sūtīt uz e-pastu: emils.jonins.ej@gmail.com.