Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Noris pieteikšanās ikgadējam žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkursam
"Jurista Vārds" redakcija
04.09.2018.

Žurnāls "Jurista Vārds" izsludina trīspadsmito žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkursu. Studenti un jaunie absolventi aicināti iesniegt savus pētnieciskos darbus izvērtēšanai Latvijā atzītiem profesionāļiem.

Konkursam var iesniegt gan tam speciāli izstrādātus darbus, gan darbus, kas izstrādāti studiju ietvaros. Darbs var būt par jebkādu juridisku tēmu – gan žurnāls, gan žūrija novērtēs tēmu dažādību un oriģinalitāti. Darba tēmai ir jābūt aktuālai, par interesantu, sarežģītu vai maz pētītu jautājumu. Piesakoties konkursā, nevajag satraukties par darba novērtējumu mācību iestādē un tā iespaidu uz rezultātiem konkursā – žūrija veiks patstāvīgu un neatkarīgu darbu novērtējumu, augti novērtējot loģisku un pārskatāmu problēmas izklāstu, doktrīnas un/vai judikatūras atziņu analīzi un oriģinālus secinājumus un ierosinājumus.

Žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkurss ir vienīgais nacionāla mēroga tieslietu studentu un jauno juristu zinātniski pētniecisko darbu konkurss, kurā spēkiem var mēroties visu Latvijas augstskolu tiesību zinātņu studenti. Turklāt dalība konkursā ir iespēja iegūt jaunu pieredzi, iepazīties ar citiem jaunajiem autoriem, kā arī pierādīt savas spējas žūrijas locekļiem, bet pēc tam arī visiem žurnāla "Jurista Vārds" lasītājiem.

Konkursa rīkošana un dalība tajā nozīmē ilgtermiņa ieguvumus gan žurnālam, gan arī konkursa dalībniekiem – šo sacīkšu laureāti lieliski papildina žurnāla "Jurista Vārds" autoru loku, pakāpeniski un pārliecinoši nostājoties līdzās jau pieredzējušām jurisprudences autoritātēm. Turklāt ieraksts biogrāfijā par sasniegumiem šajā konkursā var kļūt par atslēgu jaunām karjeras iespējām.

Konkursam darbus var iesniegt līdz 2018. gada 7. oktobrim (ieskaitot).

Veiksmi jau trīspadsmitajā žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkursā!

Konkursa pieteikuma un rekomendācijas veidlapas, kā arī nolikums pieejami žurnāla tīmekļa vietnē.