Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Grāmata "Mediācija. Jēdzieni. Testi. Lomu spēles"
Klajā nākusi Zīles Gereišas grāmata "Mediācija. Jēdzieni. Testi. Lomu spēles"
Madara Marija Ose, LU JF sabiedrisko attiecību speciāliste
11.10.2018.

Oktobra vidū VAS "Tiesu namu aģentūra" grāmatu apgādā klajā nācis izdevums, kas veltīts alternatīvajam domstarpību risināšanas veidam – mediācijai. Grāmatas "Mediācija. Jēdzieni. Testi. Lomu spēles" autores ir Līga Kirstuka, Evija Kļave un Juridiskās fakultātes pasniedzēja, Juridiskās prakses un palīdzības centra direktore Sandra Zīle Gereiša.

"Strīdi, gribot negribot, ir daļa no dzīves. Tādēļ katrā modernā sabiedrībā ir nepieciešami atbilstoši un noderīgi strīdu risināšanas procesi," grāmatas priekšvārdā skaidro jurists un mediators Jānis Bolis. Mediācija kā alternatīvs domstarpību risināšanas veids arvien attīstās un nostiprinās arī Latvijā. Ideja par šādas grāmatas sagatavošanu radās, gatavojoties mediatoru sertifikācijas pārbaudījumam un saprotot nepieciešamību pēc tāda mācību materiāla, kurā vienkopus ir gan teorētiskā informācija: uzdevumi par tiesisko regulējumu, jēdzienu un terminu skaidrojums, mediācijas dokumentu paraugi, gan arī praktiskie vingrinājumi, lomu spēles un to analīzes paraugs, ar kura palīdzību trenēt un attīstīt mediatora prasmes un iemaņas.

Mācību grāmatai tāpat kā mediatoru sertifikācijas eksāmenam ir trīs daļas. Pirmajā daļā ir apkopoti mediācijā plaši lietoti jēdzieni un termini, kuru skaidrošanā izmantoti gan tiesību akti, gan mācību literatūra un avoti mediācijā. Otrajā daļā ir piedāvāti teorētisko zināšanu pārbaudes testi ar vairāk nekā 100 jautājumiem, kuri ir pielīdzināti tiem testiem, kādus pilda sertificētu mediatoru kandidāti, kārtojot sertifikācijas pārbaudījumu. Trešajā daļā ir atrodamas lomu spēles, kurām pievienots teorētisko zināšanu materiāls vai praktisks vingrinājums konkrētu mediatora prasmju attīstīšanai.

Izdevums būs labs palīglīdzeklis topošajiem mediatoriem un studentiem mācību procesā. Tā būs noderīga arī ikvienam, kurš savā profesionālajā darbībā tieši vai netieši iesaistās domstarpību risināšanā – juristiem, tiesnešiem, policijas un sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem un psihologiem. "Katrā ziņā šī grāmata būs īpaši svarīgs palīglīdzeklis mediācijas tapšanai par nozīmīgu strīdu izšķiršanas metodi Latvijā," uzskata J. Bolis.