Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Foto: Daniels Baltais.
Juridiskajā fakultātē tapusi grāmata par tiesu izpildītāja institūtu Latvijā
Madara Marija Ose, LU JF sabiedrisko attiecību speciāliste
05.11.2018.

Pēc vairāk nedā divu gadu darba klajā nācis izdevums, kas veltīts tiesu izpildītāja institūtam Latvijā no valsts dibinšānas līdz šodienai. Grāmata tapusi Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) profesores Dr. iur. Sanitas Osipovas zinātniskā redakcijā, bet tās autoru vidū ir LU JF docente Dr. iur. Elīna Grigore-Bāra.

"Mūsdienās jebkurai valstij, lai tā baudītu citu valstu cieņu un līdztiesīgi iekļautos starptautiskajās attiecībās, tiek izvirzīti vairāki kritēriji. Tai noteikti ir jābūt demokrātiskai un tiesiskai valstij. Taču, manuprāt, galvenais ir tas, ka tiesiska valsts sniedz drošības sajūtu saviem pilsoņiem. Tiesiskā valstī ikvienai personai ir pamats paļauties, ka valsts ne tikai nepārkāps tās pamattiesības, bet arī izveidos stabilu taisnīgu tiesību sistēmu, kas būs pietiekami efektīva, lai aizsargātu personas tiesības un brīvības," grāmatas ievadā uzsver profesore Santita Osipova.

Personas pamattiesību uz taisnīgu tiesu tvērumā ietilpst ne tikai tiesības uz likumīgu, objektīvu, neitrālu tiesu un advokāta palīdzību, bet arī tiesības uz pienācīgu tiesas sprieduma izpildi. Latvijas Republikā ar tiesas nolēmumu izpildīšanu nodarbojas zvērināti tiesu izpildītāji, kuru statusa evolūcija 20.- 21. gadsimtā ir bijusi visai "raiba". Tiesu izpildītāja institūts līdz šim Latvijā nav pietiekami pētīts ne no vēsturiskā, ne arī valststiesību aspekta. Tāpēc Latvijas kā tiesiskas valsts veidošanās izpētē būtisks ieguldījums ir Elīnas Grigores-Bāras, Elīnas Avotas un Guntas Berlandes veiktais pētniecības darbs.

Grāmatā "Tiesu izpildītāja institūts Latvijā (1918-2018)" ietverta tiesu izpildītāja institūta veidošanās un attīstība Latvijas teritorijā kopš Latvijas Republikas dibināšanas 1918. gadā līdz šodien spēkā esošajam modelim, aplūkojot tiesu izpildītājus kā vienu no garantiem personas tiesībām uz taisnīgu tiesu. Profesores S. Osipovas ieskatā "atjaunotā Latvijas Republika ir ieguldījusi ievērojamu darbu, lai izveidotu tiesiskai demokrātiskai valstij atbilstošu zvērināta tiesu izpildītāja institūtu. Tas lielā mērā paveikts, pateicoties arī pašu tiesu izpildītāju neatlaidībai. Par paveikto var pārliecināties, izlasot jaunizdoto grāmatu."