Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

No kreisās: tieslietu ministrs Dz.Rasnačs, Eiropas Tiesību institūta prezidente K.Vendehorsta un LU JF dekāne A.Rodiņa institūta ģenerālās asamblejas atklāšanā Rīgā. Foto: Linda Liepiņa
Juridiskā fakultāte uzsāk darbu Eiropas Tiesību institūta biedru vidū
Madara Marija Ose, LU JF sabiedrisko attiecību speciāliste
16.11.2018.

2018. gada septembrī Latvijas Universitātē (LU) norisinājās viens no nozīmīgākajiem Eiropas Savienības tiesību forumiem– Eiropas Tiesību institūta ģenerālā asambleja un tās ikgadējā konference, kas pulcēja vairāk kā 300 juridisko profesiju pārstāvju. Noslēdzoties konferencei, LU saņēma uzaicinājumu pievienoties institūta biedru pulkam un nu kļuvusi par organizācijas institucionālo novērotāju.

"Pirms 100 gadiem LU Juridiskā fakultāte (JF) tika izveidota Eiropas tradīciju un vērtību garā. Šobrīd fakultāte ir nopietni strādājusi, lai turpinātu tās dibinātāju darbu, attīstītu un virzītu tiesību zinātni Latvijā, vienlaikus meklējot jaunus izaicinājumus arī starptautiskā līmenī," norāda LU JF dekāne asociētā profesore Anita Rodiņa. "Iesaiste institūta darbā LU dos iespēju sastapt jaunus domubiedrus starptautiskā vidē, līdzdarboties un īstenot dažāda mēroga projektus, kā arī turpināt integrāciju un iesaisti Eiropas tiesību vidē," uzsver A. Rodiņa.

Eiropas Tiesību institūts ir neatkarīga institūcija, kurā apvienojušies vairāk nekā 1300 biedru, tostarp fiziskas personas, iestādes, tiesas, advokātu biroji, universitātes un citas organizācijas. Institūta darbības principi balstīti pētniecības darbā un praktisku rekomendāciju izstrādē Eiropas tiesību attīstības un integrācijas kontekstā. Gadu gaitā organizācija kļuvusi par nozīmīgu forumu kā juridiskās domas attīstībai, tā arī starptautisku kontaktu dibināšanai. 

Novērotājiem organizācijas darbā ir būtiska loma. Šie organizācijas biedri regulāri sniedz viedokļus un ierosinājumus jaunu projektu izstrādē, kā arī izvirza un nominē pārstāvjus institūta lēmējinstitūcijās un darba grupās.