Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments.
Studējošiem piedāvā referēt LU 77. konferencē un izstrādāt publikāciju rakstu krājumam
Madara Marija Ose, LU JF sabiedrisko attiecību speciāliste
21.11.2018.

Reizi gadā tiesību zinātnieki un praktiķi pulcējas Latvijas Universitātes (LU) ikgadējā konferencē, lai diskutētu par aktuālām norisēm visās juridiskās zinātnes apakšnozarēs un apmainītos viedokļiem par Latvijas tiesību sistēmai nozīmīgiem jautājumiem. Arī šogad LU Juridiskās fakultātes (JF) studējošie var izstrādāt savu pētījumu un iesaistīties konferences darbā.

Ikgadējā LU zinātniskā konference nodrošina Latvijā veikto pētījumu rezultātu, ideju un domu apmaiņu zinātnieku, docētāju, studentu un nozaru profesionāļu starpā un ir viena no neatņemamām zinātniskās darbības sastāvdaļām. Šādas konferences LU noris jau kopš 1945. gada.

Šogad pasākums ieplānots no janvāra līdz pat martam. Kā ierasts, pēc plenārsēdes sekos sekciju sēdes dažādās tiesību zinātnes nozarēs un arī šoreiz ieplānota īpaša, studējošo pētniecības rezultātiem veltīta sekcijas sēde. Pieteikties referēšanai šajā sekcijā aicināts ikviens LU JF bakalaura vai maģistra programmas students. Pētījuma tematu topošie juristi var noteikt paši un zinātnisko darbu veikt jebkurā tiesību nozarē.

Oriģināls referāts izstrādājams un elektroniski uz e-pasta adresi juridiska.fakultate@lu.lv nosūtāms līdz līdz 2019. gada 3. februāra plkst. 23.59. Referātam visos aspektos jāatbilst studiju darba noformēšanas un apjoma noteikumiem. Pēc referātu saņemšanas JF mācībspēku komisija noteiks labākos darbus, kuru autoriem būs iespēja:

  • referēt LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences studentu sekcijā un saņemt apliecinājumu par dalību konferencē;
  • publicēt savu referātu konferences recenzēto rakstu krājumā un tādējādi iegūt iespēju sava pētījuma indeksēšanai starptautiskajā "EBSCO" zinātnes datubāzu platformā;
  • konferencei sagatavoto referātu ieskaitīt kā studiju programmā paredzēto studiju darbu un saņemt 2 kredītpunktus.