Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte
Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte

Veidosim juridisko zinātni kopā - noris pieteikšanās studijām doktorantūrā
Madara Marija Ose, Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste
14.08.2017

No 14. līdz 18. augustam noritēs pieteikšanās doktorantūras studijām Juridiskajā zinātnē, iesniedzot pieteikuma dokumentus Latvijas Universitātes (LU) Studiju departamentā.​ Pirms pieteikuma iesniegšanas reflektantam jāsazinās ar izvēlēto Promocijas darba vadītāju, lai izklāstītu sava iecerētā promocijas darba mērķi, uzdevumus, ​​sagaidāmos rezultātus ​un zinātnisko novitāti.

Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” vērsta uz augsti kvalificētu zinātnieku un akadēmiskā personāla sagatavošanu visās juridiskās zinātnes apakšnozarēs, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu tiesību zinātnē. Programma būtiski atšķiras no citu augstskolu piedāvātajām, jo studijas noris visās septiņās juridiskās zinātnes apakšnozarēs – tiesību teorijā un vēsturē, valsts tiesībās, starptautiskajās tiesībās, civiltiesībās, krimināltiesībās, policijas tiesības, kā arī kriminālistikā un operatīvās darbības teorijā, kas ļauj reflektantiem izvēlēties saistošāko apakšnozari un sekmē veiksmīgākus studiju un rezultātus.

Studiju un pētniecības darbs noris doktorantiem sadarbojoties fakultātes mācībspēkiem - aktīviem zinātniekiem un praktizējošiem profesionāļiem.

Studiju process ietver arī ārvalstu viesprofesoru vadītas nodarbības. Erasmus+ un citu apmaiņas programmu ietvaros iespējams semestri pavadīt kādā no universitātes partneraugstskolām visā pasaulē. Apmaiņas rogrammu atbalsts pieejams arī pētniecības darbā, piemēram, veiksmīgai promocijas darba izstrādei noteiktu periodu pavadot ārvalstu universitātē, zinātniskajā institūtā, tiesā vai citā organizācijā.

Pieejamas 5 budžeta vietas, valsts un mecenātu stipendijas.

​​Pieteikšanās doktorantūras studijām 2017. gadā notiek no 14. līdz 18. augustam no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00 114. telpā, Raiņa bulvārī 19. Piesakoties studijām jāiesniedz šādi dokumenti.

Pēc pieteikšanās, 31. augustā, no plkst. 14:00 sekos iestājpārbaudījums - pārrunas ar programmas uzņemšanas komisiju.

Iestājpārbaudījumu rezultāti relektantiem tiks paziņoti līdz 22. septembrim. Studentiem, kas izturējuši konkursu un vēlēsies uzsākt studijas, jāreģistrējas studijām (jānoslēdz studiju līgums) laikā no 25. līdz 29. septembrim). Studiju process doktorantūrā sāksies oktobrī.

Jautājumiem un saziņai par uzņemšanu:
Studiju metodiķe Ligita Svikle
ligita.svikle@lu.lv, 67034588