Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte
Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte

Noris reģistrēšanās bakalaura un maģistra studijām Juridiskajā fakultātē
Madara Marija Ose, Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste
14.07.2017

Š.g. 14. jūlijā tiks paziņoti uzņemšanas rezultāti studijām Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Reflektantiem, kas izturējuši konkursu un vēlas uzsākt studijas, tām jāreģistrējas un jānoslēdz studiju līgums klātienē vai notariāli pilnvarojot citu personu.

Reģistrēšanās bakalaura studijām

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisinās divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 14. jūlijā no plkst. 15.00, otrās kārtas rezultāti - 18. jūlijā pēc plkst. 17.00. Informācija būs pieejama portālā www.latvija.lv, kā arī tiks nosūtīta īsziņā un e-pastā.

Ja konkursa 1. kārtas rezultātā reflektants ieguvis studiju vietu, tad tā ir garantēta ar noteikumu, ka laikā no 17. līdz 18. jūlijam tiek noslēgts studiju līgums. 

Laiks reģistrācijai 257. kabinetā, 2. stāvā:
17. jūlijā 10.00-12.00 un 13.00-15.00
18. jūlijā 9.00-11.00 un 12.00-14.00

Ja konkursa 1. kārtas rezultātā reflektants nav ieguvis studiju vietu, www.latvija.lv līdz 18. jūlija plkst. 16.00 jāaktivizē izvēlne "Pieteikties 2.kārtai". 2. kārtas rezultāti tiks publicēti 18. jūlijā portālā www.latvija.lv, kā arī nosūtīti īsziņā un e-pastā. Iegūstot studiju vietu 2. kārtā, studiju līgums jānoslēdz laikā no 19. līdz 21. jūlijam.

Laiks reģistrācijai 257. kabinetā, 2. stāvā:
19. jūlijā 10.00-13.00 un 14.00-18.00
20. jūlijā 10.00-13.00 un 14.00-17.00
21. jūlijā 9.00-11.00 un 12.00-14.00

Detalizēta informācija par konkursa kārtām.

Reģistrēties iespējams, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru. Līdzi jāņem šādi dokumenti un to kopijas.

Reģistrēšanās maģistra studijām

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiek paziņoti 14. jūlijā, plkst. 15.00 - LUIS un fakultātē - Raiņa bulvārī 19, pie maģistra studiju ziņojumu dēļa 2. stāvā, pie 257. kabineta. Reģistrācija un studiju līgumu noslēgšana noris laikā no 17. līdz 21. jūlijam. Līdzi jāņem šādi dokumenti un to kopijas.

Laiks reģistrācijai 257. kabinetā, 2. stāvā:

17. jūlijā 10.00-12.00 un 13.00-15.00
18. jūlijā 9.00-11.00 un 12.00-14.00
19. jūlijā 10.00-13.00 un 14.00-18.00
20. jūlijā 10.00-13.00 un 14.00-17.00
21. jūlijā 9.00-11.00 un 12.00-14.00

Reģistrēties iespējams, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru. Studiju dokumentācijas izgatavošanai jānofotografējas. Fotografēšanās notiek, 125. kabinetā, 1. stāvā.