Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes ēka. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes ēka. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte

Eiropas Tiesību institūta Ģenerālā asambleja nākamgad notiks Latvijas Universitātē
LR Tieslietu ministrija
08.09.2017

Eiropas Tiesību institūta Ģenerālā asambleja 2018. gada septembrī Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē pulcēs vairāk kā 300 tās biedru, tostarp vadošo Eiropas universitāšu akadēmiķus, tiesnešus un praktizējošos juristus. Pasākuma ietvarā ieplānota arī konference, rosinot diskusijas par aktuālākajiem Eiropas Savienības tiesību jautājumiem.

Institūta Ģenerālā asambleja tiek rīkota reizi gadā, lai apstiprinātu darba plānus nākamajam periodam un pārrunātu paveikto. 2016. gadā aambleja norisinājās Ferrarā, Itālijā. Šogad pasākums ir ieplānots, Austrijā, kur atrodas institūta sekretariāts, savukārt nākamajā gadā no 5. līdz 7. septembrim sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju un Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti tā norisināsies Rīgā.

"Institūta Asambleja Rīgā pavērs virkni nozīmīgu iespēju Latvijas akadēmiķiem, tiesnešiem un praktiķiem, turklāt veicinās Latvijas kā valsts un Latvijas juristu atpazīstamību Eiropas tiesību vidē. Asambleja Latvijas valsts simtgades ietvaros simbolizē Latvijas piederību Eiropas videi," uzsver Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

Sarunas, lai Asambleja notiktu Rīgā, tika uzsāktas jau 2015. gadā. Prezidentūras laikā paveiktais un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas gūtie panākumi 2015. gada pirmajā pusē nodrošināja, ka ar institūta sekretariātu tika pārrunāta iespēja rīkot Asambleju Latvijā 2018. gada rudenī Latvijas Republikas simtgades pasākumu ietvaros.

Tradicionāli pasākums tiek apvienots ar konferenci, rosinot diskusijas par aktuālākajiem Eiropas Savienības tiesību jautājumiem. Tas tiek plaši apmeklēts, pulcējot ap 300 institūta biedru (kopējais biedru skaits ir ievērojami lielāks), tostarp vadošo Eiropas universitāšu akadēmiķus, tiesnešus un praktizējošos juristus. Tāpat tiek pieaicināti arī tādi prominenti viesi kā Eiropas tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vēra Jourova (Věra Jourová), Austrijas tieslietu ministrs Volfgangs Brandsteters (Wolfgang Brandstetter), kā arī ASV Tiesību unifikācijas komisijas prezidente Herete Lensinga (Harriet Lansing).