Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes ēka. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes ēka. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes ēka. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes ēka. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes ēka. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes ēka. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte
Latvijas Universitātē izveido Juridiskās zinātnes institūtu
Madara Marija Ose, Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste
22.11.2017

2017. gada oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) dome vienbalsīgi lēma par izmaiņām fakultātes nolikumā, izveidojot jaunu struktūrvienību – Juridiskās zinātnes institūtu. 2017. gada 22. novembrī uz pieciem gadiem ievēlēts institūta direktors un tā zinātniskā padome, kas gatava sākt darbu nekavējoties.

Jaunizveidotais institūts tagad ir LU JF  akadēmiska struktūrvienība zinātniskās pētniecības un ar to saistīto pasākumu īstenošanai. Tas īstenos fundamentālus un praktiski pielietojamus zinātniskos pētījumus, organizēs un līdzdarbosies zinātniskās aktivitātēs, kā arī atbalstīs zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu. Iecerēts sekmēt arī jauno zinātnieku sagatavošanu, iesaistot pētniecības darbā studējošos.

Izvirzīto mērķu sasniegšanai institūtā iesaistītais personāls pētniecības darbu veiks ne vien juridiskajā zinātnē, bet arī starpdisciplināros jautājumos, tādejādi risinot tautsaimniecībai un sabiedrībai aktuālas problēmas un piedāvājot to risinājumus.

2017. gada 22. novembrī LU JF dome uz pieciem gadiem institūta direktora amatā iecēla LU JF docentu Dr. iur Vadimu Mantrovu. Uz piecu gadu termiņu ievēlēti arī struktūrvienības zinātniskās padomes locekļi: profesore Dr. iur. Kristīne Strada-Rozenberga, profesors Dr. iur. Jānis Lazdiņš, profesors Dr. habil. iur. Kalvis Torgāns, asociētā profesore Dr. iur. Annija Kārkliņa un docents Dr. iur. Arnis Buka. Zinātniskā padome no sava vidus vēl ievēlēs tās priekšsēdētāju un apstiprinās sekretāru.

Uzrunājot klātesošos domes sēdē, V. Mantrovs norādīja, ka institūtam saredz daudz darba un attīstības iespēju gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Institūta direktors ir pārliecināts, ka fakultātei un tās jaunizveidotajai struktūrvienībai ir pietiekama kapacitāte, lai piedalītos dažādu zinātnisku projektu konkursos, piesaistītu partnerus, kā arī pētniecības darbam nepieciešamo finansējumu.