Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Dītriha Andreja Lēbera balvas laureāts Jānis Lazdiņš. Foto: Boriss Koļesņikovs
Dītriha Andreja Lēbera balvas laureāts Jānis Lazdiņš. Foto: Boriss Koļesņikovs

Profesoram Jānim Lazdiņam pasniedz LZA Dītriha Andreja Lēbera balvu
Madara Marija Ose, Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste
05.01.2018

Ceturtdien, 2018. gada 4. janvārī, Mencendorfa namā norisinājās jurista un politologa Dītriha Andreja Lēbera 95 gadu jubilejai veltīts pasākums, kura gaitā Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) profesoram Jānim Lazdiņam tika pasniegts prestižais Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) apbalvojums - Dītriha Andreja Lēbera balva.

Pasākumu ievadīja Mencendorfa nama vadītājas Ilonas Auderes, LZA prezidenta Ojāra Spārīša, kā arī Dītriha Andreja Lēbera dzimtas pārstāvju uzrunas. Saskaņā ar LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas balvu ekspertu komisijas 2017. gada 18. oktobra sēdes lēmumu un LZA Senāta 14. novembra sēdē nolemto, LU JF profesoram Dr.iur. Jānim Lazdiņam tika pasniegta Dītriha Andreja Lēbera balva par tiesiskas un demokrātiskas valsts atjaunošanas pieredzes pētījumiem un izcilu devumu Latvijas tiesību zinātnes attīstībā.

Viens no profesora pēdējiem izdevumiem ir 2017. gada novembrī klajā nākusī monogrāfija „Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā”– nozīmīga un skaista dāvana Latvijai gaidāmajā simtgades jubilejā. Apjomīgā pētījuma zinātniskais vadītājs ir profesors Dr. habil. sc. pol., Dr. iur. Tālavs Jundzis, apakšprojektu vadītāji – Dr. iur. Jānis Lazdiņš un Dr. hist. Ainārs Lerhis.

Dītriha Andreja Lēbera balva ir LZA vārdbalva tiesību vai politikas zinātnē. Pieteikšanās katrai vārdbalvai tiek organizēta reizi vairākos gados. Iepriekš D.A.Lēbera balva piešķirta tādiem atpazīstamiem tiesību zinātniekiem kā Tālavam Jundzim (2008), LU JF profesoram Kalvim Torgānam (2009) un Egilam Levitam (2013).

Dītrihs Andrejs Lēbers (1923-2004) bija Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis (1990) un LZA Lielās medaļas laureāts (1995), Latvijas Universitātes goda doktors juridiskajā zinātnē (1991), tāpat arī Trīsszvaigžņu ordeņa virsnieks (1995). Bijis Ķīles Universitātes profesors, tās Juridiskās fakultātes dekāns un viesprofesors universitātēs Latvijā, Igaunijā, Austrālijā un ASV. Aktīvi piedalījies Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas procesos.

Pasākuma fotogalerija