Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Juridiskās fakultātes ēka. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte
LU Juridiskās fakultātes ēka. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte

Studējošiem piedāvā referēt LU 76. konferencē un izstrādāt publikāciju konferences rakstu krājumam
Madara Marija Ose, Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste
08.01.2018

Reizi gadā tiesību zinātnieki un praktiķi pulcējas Latvijas Universitātes (LU) ikgadējā konferencē, lai diskutētu par aktuālām norisēm visās juridiskās zinātnes apakšnozarēs un apmainītos viedokļiem par Latvijas tiesību sistēmai nozīmīgiem jautājumiem. Arī šogad LU Juridiskās fakultātes studējošiem tiek piedāvtāta iespēja iesaistīties un konferences ietvarā izstrādāt savu pētījumu.

Ikgadējā Latvijas Universitātes zinātniskā konference tiek rīkota ar mērķi nodrošināt pētījumu rezultātu, ideju un domu apmaiņu zinātnieku, docētāju, studentu un viesu starpā, kas ir viena no neatņemamām zinātniskās darbības sastāvdaļām. Šādas konferences noris kopš 1945. gada, bet no šogad tā ieguvusi arī starptautisku statusu.

Pasākums noritēs no janvāra līdz pat martam. Kā ierasts, pēc plenārsēdes sekos sekciju sēdes dažādās tiesību zinātnes nozarēs un arī šogad ieplānota  īpaša – studentu sekcija "Tiesības: Latvijas simtgadi sagaidot". Pieteikties referēšanai šajā sekcijā aicināts ikviens LU Juridiskās fakultātes bakalaura vai maģistra studiju programmas studējošais. Pieļaujama pētījuma temata visplašākā interpretācija, sasaistot to ar aktuāliem problēmjautājumiem jebkurā tiesību nozarē.

Studējošiem līdz 2018. gada 17. februāra pl.23.59 jāizstrādā un tam paredzētā tiešsaistes formā jāveic oriģināla referāta augšupielāde. Referātam visos aspektos jāatbilst studiju darba noformēšanas un apjoma noteikumiem. Pēc referātu saņemšanas fakultātes mācībspēku komisija noteiks labākos darbus, kuru autoriem būs iespēja:

  • referēt LU 76. starptautiskās zinātniskās konferences studentu sekcijā "Tiesības: Latvijas simtgadi sagaidot" š.g. 28. februārī un saņemt apliecinājumu par dalību konferencē;
  • publicēt savu referātu konferences recenzēto rakstu krājumā un tādējādi iegūt iespēju sava pētījuma indeksēšanai starptautiskajā "EBSCO" zinātnes datubāzu platformā;
  • konferencei sagatavoto referātu ieskaitīt kā studiju programmā paredzēto studiju darbu un saņemt 2 kredītpunktus.

Papildu informācijai:
Madara Marija Ose
Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste
madara.ose@lu.lv, tālr. 67034466