Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Foto no Tiesībzinātņu pētniecības institūta arhīva
Foto no Tiesībzinātņu pētniecības institūta arhīva

Videoierakstā konference par sabiedriskā viedokļa ietekmi uz tiesu varu
Madara Marija Ose, Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste
30.01.2018

2018. gada 26. janvārī Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā norisinājās konference „Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā”, ko rīkoja Tiesību zinātņu pētniecības institūts un LU Juridiskā fakultāte. Organizatoru mērķis bija uzsākt diskusiju par plašsaziņas līdzekļu radītā sabiedriskā viedokļa ietekmi uz sabiedriski nozīmīgu tiesvedību gaitu un rezultātu.

Konferences norises vērojamas arī videoierakstā:

Konferences atklāšana un ievirzes referāti:

 

Sekcija "Tiesu neatkarība kā demokrātiskas valsts fundamentāla pamatvērtība"

 

Sekcija "Viedokļu paušana, atspoguļošana un ietekmes sekas"

 

Noslēguma paneļdiskusija "Plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības radītā spiediena efekts taisnīgu tiesu spriežot"