Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Viesprofesore Melānija Rīda. Foto: Linkolna Piemiņas universitāte
Viesprofesore Melānija Rīda. Foto: Linkolna Piemiņas universitāte

Viesprofesore docēs studiju kursus ASV krimināltiesībās un kriminālprocesā
Madara Marija Ose, LU Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste
29.01.2018

Ar Fulbraita stipendiju programmas (Fulbright Scholar Program) atbalstu​ un veiksmīgā sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību Latvijā katra gada nogalē Latvijas Universitātē noris studējošo aptauja, aicinot noteikt zinātnes nozares, kurās studenti labprāt apgūtu izvēles kursus vēlākos studiju posmos. Saskaņā ar studējošo interešu aptaujas rezultātiem pavasara semestrī kursus ASV krimināltiesībās un kriminālprocesā docēs viesprofesore Melānija Rīda.

2017./2018. akadēmiskajā gadā Fulbraita stipendiju saņēmusi un pavasara semestrī fakultātē ieradīsies profesore Melānija Rīda (Melanie Reid). Profesore strādā Linkolna Piemiņas universitātē (Lincoln Memorial University) Amerikas Savienotajās Valstīs un viņas praktiskā darba pieredze, kā arī zinātniskās intereses visvairāk saistītas ar krimināltiesību, kriminālprocesa un cilvēktiesību problēmjautājumiem.

M.Rīda izstrādājusi un Juridiskās fakultātes studentiem piedāvās obligātās izvēles ("B" daļas) studiju kursus krimināltiesības un kriminālprocesā, angļu valodā.​ Kursi iekļauti profesionālā maģistra studiju programmas "Tiesību zinātne" studiju plānā, bet tiem var reģistrēties arī bakalaura līmeņa studenti, kas nodarbību laiku spēj saskaņot ar savu lekciju grafiku. Citi interesenti kursu apguvei var reģistrēties klausītāja statusā.

Papildu informācija par izstrādātajiem kursiem:

ASV tiesiskais regulējums attiecībā uz pratināšanu un prettiesisku nonāvēšanu

2 kredītpunkti
Nodarbības noris trešdienās 14.30-16.00, 40.auditorijā, Raiņa bulv. 19

Kursa mērķis ir iepazīstināt interesentus ar ASV materiālo krimināltiesību pamatjēdzieniem un to analīzes, kā arī interpretācijas pamatiem. Kursa apguve sekmēs izpratni par ASV tiesību sistēmas struktūru, krimināljustīcijas sistēmu regulējošo normatīvo aktu mijiedarbību, kā arī tiesībsargājošo institūciju funkcijām. 

Pēc sekmīgas kursa apguves studenti iegūs prasmes un zināšanas, lai spētu noteikt un piemērot dažādas soda teorijas dažādās faktiskās situācijās, noteikt noziedzīga nodarījuma elementus, prast piemērot kriminālkodeksa u.c. normatīvo aktu normas reālās vai hipotētiskās situācijās, izprast ASV normatīvo regulējumu prettiesiskas nonāvēšanas gadījumos, kā arī attiecībā uz pratināšanu, aculiecinieku identifikāciju un liecināšanu, tāpat arī orientēties ASV aktuālajos krimināltiesību jautājumos un formulēt ierosinājumus tiesību sistēmas politikas uzlabošanai Latvijā un ārpus tās.

ASV tiesiskais regulējums attiecībā uz arestu un kratīšanu. Privātums un policijas kompetence 

2 kredītpunkti
Nodarbības noris ceturtdienās 10.30-12.00, 40.auditorijā, Raiņa bulv. 19

Studiju kursa izstrādes mērķis ir ASV kriminālizmeklēšanas pamatu apguve sasaistē ar ASV konstitūcijas ceturto grozījumu. Kādi privātuma aizsardzības līdzekļi tiek nodrošināti ASV pilsoņiem? Kādas ir tiesībsargājošo iestāžu pilnvaras un kādā veidā ASV tiesību aizsardzības līdzekļi atšķiras no tiem, kādi pazīstami Eiropas Savienībā?  Kursa apguves gaitā tiks analizēta federālā un štatu tiesu prakse un nomatīvais regulējums. Studenti pētīs ASV specifiskās policijas izmeklēšanas metodes un uzzinās, kādā veidā tiek izslēgti pierādījumi, ja policija ļaunprātīgi izmantojusi savas pilnvaras. Tāpat studējošie iepazīs arī ASV pieeju privātuma un pilsonisko brīvību regulējumam.

Jautājumiem un saziņai:
Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Marija Ose
madara.ose@lu.lv67034466