Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju metodiķes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.08.2017

Pamatstudijas

Bakalaura studiju programma "Tiesību zinātne" 
Pilna un nepilna laika klātiene

Studiju metodiķe Kristīne Ābele
tālr. 67034598 - 257. kab.

Pieņemšanas laiki:
Pieņemšana atsāksies 22. augustā.
No 22. augusta līdz 1. septembrim:
Pirmdien, otrdien, piektdien plkst. 10.00 - 12.00
Trešdien, ceturtdien plkst. 14.00 - 18.00
Pusdienu pārtraukums plkst. 12.30 - 13.15

Bakalaura studiju programma "Tiesību zinātne" 
Nepilna laika neklātiene

Studiju metodiķe Laura Millere
tālr. 67034523 - 257.kab.

Pieņemšanas laiki:
Pieņemšana atsāksies 21. augustā.

Augstākā līmeņa studijas un bij. LPA programmas

Akadēmiskā un Profesionālā maģistra studiju programma "Tiesību zinātne"
Bij. Latvijas Policijas akadēmijas studiju programmas:
Bakalaura studiju programma "Tiesību zinātne"
Otrā līm. profesionālās izgl. progr. uz 1.līm. bāzes "Tiesību zinātne"
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura "Publiskās tiesības"

Studiju metodiķe Laura Millere
tālr. 67034523 - 257.kab.

Pieņemšanas laiki:
Pieņemšana atsāksies 21. augustā.

Doktorantūra un prakse

Doktora studiju programma "Juridiskā zinātne"
Studiju prakse profesionālās maģistrantūras studentiem

Studiju metodiķe Ligita Svikle
tālr. 67034588 - 453. kab.

Pieņemšanas laiki: