Latvijas Universitātes
Juridiskā fakultāte

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV - 1586
Tālrunis: 67034717
E-pasts: Juridiska.fakultate@lu.lv

Dekāne

 

Prof. Kristīne Strada-Rozenberga
Raiņa bulv. 19, 252. telpa
E-pasts: kristine.strada-rozenberga@lu.lv   
Tārunis: 67034717

 

Prodekāne

Asoc. prof. Annija Kārkliņa
Raiņa bulv. 19, 255. telpa
E-pasts: annija.karklina@lu.lv
Tārunis: 67034721

 

Izpilddirektore   Anita Brakša
Raiņa bulv. 19, 254. telpa
E-pasts: anita.braksa@lu.lv  
Tārunis: 67034719
Fakultātes sekretāre Baiba Brūvere
Raiņa bulv. 19, 252. telpa
E-pasts: baiba.bruvere@lu.lv
Tālrunis: 67034717
Dekānes asistente, ārējo sakaru koordinatore  

Viktorija Gilberte
E-pasts: viktorija.gilberte@lu.lv 
Tālrunis: 67034736

Sabiedrisko attiecību speciāliste  

Agate Marta Šāvēja
Raiņa bulv. 19, 453. telpa
E-pasts: agate_marta.saveja@lu.lv
Tālrunis: 67034735