Latvijas Universitātes
Juridiskā fakultāte

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV - 1586
Tālrunis: 67034560
E-pasts: Juridiska.fakultate@lu.lv

Dekāne

 

Asoc. prof. Anita Rodiņa
Raiņa bulv. 19, 252. telpa
E-pasts: anita.rodina@lu.lv 
Tārunis: 67034560

Konsultācijas     

Prodekāne

Asoc. prof. Annija Kārkliņa
Raiņa bulv. 19, 255. telpa
E-pasts: annija.karklina@lu.lv
Tārunis: 67034447

Konsultācijas

Izpilddirektore   Anita Brakša
Raiņa bulv. 19, 254. telpa
E-pasts: anita.braksa@lu.lv  
Tārunis: 67034448
Fakultātes sekretāre Baiba Brūvere
Raiņa bulv. 19, 252. telpa
E-pasts: baiba.bruvere@lu.lv
Tālrunis: 67034560 

Dekānes asistente

Starptautiskās sadarbības koordinatore

Daina Andrejeva
Raiņa bulv. 19, 453. telpa
E-pasts: daina.andrejeva@lu.lv
Tālrunis: 67034460
Sabiedrisko attiecību speciāliste  

Agate Marta Šāvēja
Raiņa bulv. 19, 453. telpa
E-pasts: agate_marta.saveja@lu.lv
Tālrunis: 67034466