Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 
9. aprīlis
15.00 - 16.30
Juridiskās fakultātes konferenču zāle, Raiņa bulv. 19
10. aprīlis
15.00 - 16.30
Juridiskās fakultātes konferenču zāle, Raiņa bulv. 19
13. aprīlis
10.30 - 12.00
7.auditorija, Raiņa bulv. 19
 • Promocijas darbu par starptautiskās kopienas interešu aizsardzību aizstāvēs Edmunds Broks

  2015.gada 17. aprīlī plkst. 12.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Edmunds Broks.

 • Promocijas darbu par tiesību normu laika aspektiem aizstāvēs Māris Onževs

  2015. gada 17. aprīlī plkst. 10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Māris Onževs.

 • Viesprofesora E.J.Kellija vieslekcijas mediācijā 28. aprīlī

  Aicinām visus interesentus uz Juridiskās fakultātes viesprofesora E.J.Kellija lekcijām „Emocionālā inteliģence” un „Starpkultūru sarunas un mediācija” 28. aprīlī

 • Studenti gatavojas tiesu izspēlei ASV: starptautiskās tiesības un gulaša zupa
  No kreisās: Jānis Sarāns, Linda Reneslāce, Agneta Rumpa un Anrijs Šimkus pēc spēles ar komandu no Islandes. Tiesneši - bijušie Jessup izspēļu dalībnieki no Ungārijas

  Latvijas Universitātes studenti katru otro gadu piedalās lielākajā un prestižākajā starptautisko publisko tiesību izspēlē pasaulē - Philip C. Jessup Public International Law Moot Court Competition. Izspēles fināla raundi notiks jau aprīlī Vašingtonā, ASV. Šogad LU komandu pārstāvēs četri Juridiskās fakultātes studenti – Linda Reneslāce, Anrijs Šimkus, Jānis Sarāns, Agneta Rumpa - un treneris Māris Lejnieks.