Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 
3. septembris
18.15 - 20.00
42.auditorija, LU JF
5. septembris
10.00 - 12.00
8.auditorija, Raiņa bulv.19, Rīga
 • Piesakies apmaiņas studijām kādā no Eiropas valstu universitātēm
  Frans Sellies (c), flickr.com

  Vēlies semestra garumā studēt kādā no Eiropas universitātēm? Tad šī ir tava iespēja - izsludināta pieteikšanās Erasmus/Life Long Learning apmaiņas programmā 2014./2015. akadēmiskajam gadam.

 • Ievadlekcija-tikšanās pirmā kursa studentiem
  LU Galvenā ēka
© Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
  JF Studentu pašpārvalde
  26.08.2014

  Lai palīdzētu veiksmīgāk uzsākt studijas Juridiskajā fakultātē, aicinām bakalaura studiju programmas 1. kursa studentus apmeklēt lekciju ciklu "Ievads studijās" par fakultātes pārvaldi, studiju vidi, bibliotēkas un citiem studiju resursiem. Pēc ievadlekcijām tiks izsniegti studiju līgumi un apliecības.

 • Rudens semestrī notiks kurss ASV krimināltiesībās
  Tiesnesis, prof.Džeimss R.Volfs
Avots: http://www.1dca.org/
  Judy Tehan, Juris Janums (tulk.)
  14.07.2014

  LU Juridiskajā fakultātē 2014.gada rudens semestrī laikā no 22.septembra līdz 26.septembrim ar studiju kursu ASV krimināltiesībās salīdzinājumā ar Eiropas un starptautiskajiem piemēriem, t.sk. ētiskajiem apsvērumiem, viesosies ASV tiesnesis, profesors Džeimss R. Volfs (PROFESSOR HON. James R. Wolf).

 • Piedalies komercarbitrāžas izspēlē ICC Lex Mercatoria
  Latviju pārstāvošā LU Juridiskās fakultātes komanda (no kreisās): Jeļena Sagateļana, Rihards Freidenfelds, trenere Inga Kačevska, Andrejs Lisenko un Dana Kašarailo. Foto: no privātā arhīva

  Starptautiskā komercarbitrāžas tiesa ICC (Parīze, Francija) sadarbībā ar Baltkrievijas valsts universitātes Juridisko fakultāti (Minska, Baltkrievija) aicina piedalīties III starptautiskajā komercarbitrāžas tiesu izspēlē ICC Lex Mercatoria.

 • Promocijas darbu par likumpārkāpumiem pret nacionālajām minoritātēm policijas darbā aizstāvēs Ēriks Treļs
  LU Galvenā ēka
© Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
  Anastasija Krivāne, JF Valststiesību zinātņu katedras studiju metodiķe
  03.07.2014

  2014.gada 5.septembrī plkst. 10.00 Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde.

 • Promocijas darbu par ārpus laulības kopdzīves ekskluzīvo statusu Eiropā aizstāvēs Olga Beinaroviča
  LU Galvenā ēka
© Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
  Anastasija Krivāne, JF Valststiesību zinātņu katedras studiju metodiķe
  03.07.2014

  2014.gada 5.septembrī plkst. 12.00 Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde.