Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 
14.30 - 16.00
30.auditorija, Raiņa bulv. 19
8. oktobris
13.00 - 14.30
Juridiskās fakultātes konferenču zāle, Raiņa bulv. 19
 • Promocijas darbu par judikatūras nozīmi valsts tiesiskajā sistēmā aizstāvēs Gundega Miķelsone
  Gundega Miķelsone. Foto: Māris Kaparkalējs

  2015.gada 30. oktobrī, plkst. 12.00 notiks Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Gundega Miķelsone.

 • Promocijas darbu par dialoga lomu tiesas spriešanā aizstāvēs Gatis Bārdiņš
  Gatis Bārdiņš. Foto: Māris Kaparkalējs
  Alise Gaile, Promocijas padomes sekretāre
  06.10.2015

  2015.gada 30. oktobrī, plkst. 10.00 notiks Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Gatis Bārdiņš.

 • Klāt Jauno Juristu dienas 2015
  Jūlija Valpētere, LU JFSP Sabiedrisko attiecību vadītāja
  06.10.2015

  Esam pamanījuši, ka pie mums fakultātē, pirmkursniek, apgrozies jau labu laiku – vai Tev nešķiet, ka pienācis īstais brīdis sākt lepoties ar pilntiesīga studenta titulu? Studentu pašpārvalde zina, ka arī viena mēneša laikā ir iespējams sagrēkot pietiekami daudz, tāpēc piedāvājam Tev iziet četras dienas garu juridiskās elles loku un īstenas šķīstītavas garā pierādīt savu piederību Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei.

 • Maģistrantūras un doktorantūras studentiem piedāvā pieteikties Nippona fonda stipendijai
  Nippona fonda valdes priekšsēdētājs Johei Sasakava parakstās Latvijas Universitātes viesu grāmatā. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

  Notiek pieteikšanās Nippona fonda Sasakavas Jauno līderu stipendiju programmas stipendijām 2016./2017. mācību gadam. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt izcilākos maģistrantūras un doktorantūras studentus – nākotnes līderus.

 • Notiks konference un grāmatas - 20.gs. svarīgāko tiesību avotu krājuma konstitucionālajās tiesībās atvēršana
  Autoru kolektīva izdevums "Latvijas valsts tiesību avoti. Valsts dibināšana - neatkarības atjaunošana. Dokumenti un komentāri."
  Madara Marija Ose, Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste
  29.09.2015

  2015. gada 9. oktobrī, plkst. 15:00 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes konferenču zālē norisināsies konference "Latvijas valsts dibināšana – neatkarības atjaunošana", kuras ietvaros tiks atvērts 20. gadsimta svarīgāko tiesību avotu krājums ar komentāriem konstitucionālajās tiesībās - grāmata "Latvijas valsts tiesību avoti. Valsts dibināšana – neatkarības atjaunošana. Dokumenti un komentāri".

 • Augstākā tiesa turpina Pirmkursnieku dienu tradīciju
  Baiba Kataja, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa
  28.09.2015

  Augstākā tiesa priecājas par to studentu saimes papildinājumu, kas izvēlējušies jurista karjeru un šajā rudenī sper pirmos soļus savā izaugsmes ceļā. Laika posmā no 2015. gada oktobra līdz decembrim Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pirmkursnieku grupas gaidītas ekskursijās Tiesu pilī.

 • Iespējama Pirmskvalifikācijas prakse vai promocijas darba izstrāde ārvalstīs
  Madara Marija Ose, Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste
  14.09.2015

  Juridiskā fakultāte Tiesību zinātnes profesionālā maģistra studiju programmas studentiem piedāvā iespēju studiju programmā paredzētās prakses apgūt ārvalstīs Erasmus+ prakses apmaiņas programmas ietvaros. Savukārt doktoranti dalību programmā var izmantot kā iespēju ārvalstīs pavadīt semestri promocijas darba izstrādei. Programmas dalībnieki saņem Erasmus+ stipendiju.