Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 
5. septembris
10.00 - 12.00
8.auditorija, Raiņa bulv.19, Rīga
5. septembris
12.00 - 14.00
8.auditorija, Raiņa bulv.19, Rīga
 • Sveiks, pirmkursniek!
  Madara Marija Ose, Juris Janums, Zane Stira
  15.07.2014

  Sveicam Tevi Juridiskās fakultātes studenta godā un esam sagatavojuši ko tieši Tev: lai vēl pirms studiju sākuma Tevi iepazīstinātu ar kursa biedriem, iemācītu neapmaldīties LU gaiteņos un izstāstītu, kas tad īsti jādara, lai kļūtu par juristu, svētdien, 31. augustā, plkst. 14:15 gaidām Tevi Juristu Pirms-Aristotelī!

 • Rudens semestrī notiks kurss ASV krimināltiesībās
  Tiesnesis, prof.Džeimss R.Volfs
Avots: http://www.1dca.org/
  Judy Tehan, Juris Janums (tulk.)
  14.07.2014

  LU Juridiskajā fakultātē 2014.gada rudens semestrī ar studiju kursu ASV krimināltiesībās salīdzinājumā ar Eiropas un starptautiskajiem piemēriem, t.sk. ētiskajiem apsvērumiem, viesosies ASV tiesnesis, profesors Džeimss R. Volfs (PROFESSOR HON. James R. Wolf).

 • Notiks konference "Molotova - Ribentropa pakts 75: atskaņas mūsdienās"
  Liene Dreimane, LR Tieslietu ministrija
  08.07.2014

  Latvijas Republikas Tieslietu ministrija ar mērķi veicināt jauniešu zināšanas un interesi par totalitāro režīmu nodarītajām sekām mūsdienās un tiesisko izpratni par vēstures notikumiem, sekmējot jaunās paaudzes iesaistīšanos pētnieciskajā darbā un attīstot neatkarīgās izpētes un analīzes prasmes, aicina piedalīties eseju konkursā „Molotova-Rībetropa pakts 75: atskaņas mūsdienās”

 • Piedalies komercarbitrāžas izspēlē ICC Lex Mercatoria
  Latviju pārstāvošā LU Juridiskās fakultātes komanda (no kreisās): Jeļena Sagateļana, Rihards Freidenfelds, trenere Inga Kačevska, Andrejs Lisenko un Dana Kašarailo. Foto: no privātā arhīva

  Starptautiskā komercarbitrāžas tiesa ICC (Parīze, Francija) sadarbībā ar Baltkrievijas valsts universitātes Juridisko fakultāti (Minska, Baltkrievija) aicina piedalīties III starptautiskajā komercarbitrāžas tiesu izspēlē ICC Lex Mercatoria.

 • Promocijas darbu par likumpārkāpumiem pret nacionālajām minoritātēm policijas darbā aizstāvēs Ēriks Treļs
  LU Galvenā ēka
© Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
  Anastasija Krivāne, JF Valststiesību zinātņu katedras studiju metodiķe
  03.07.2014

  2014.gada 5.septembrī plkst. 10.00 Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde.

 • Promocijas darbu par ārpus laulības kopdzīves ekskluzīvo statusu Eiropā aizstāvēs Olga Beinaroviča
  LU Galvenā ēka
© Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
  Anastasija Krivāne, JF Valststiesību zinātņu katedras studiju metodiķe
  03.07.2014

  2014.gada 5.septembrī plkst. 12.00 Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde.