Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 
5. septembris
10.00 - 12.00
8.auditorija, Raiņa bulv.19, Rīga
5. septembris
12.00 - 14.00
8.auditorija, Raiņa bulv.19, Rīga
 • Sveiks, pirmkursniek!
  Madara Marija Ose, Juris Janums, Zane Stira
  15.07.2014

  Sveicam Tevi Juridiskās fakultātes studenta godā un esam sagatavojuši ko tieši Tev: lai vēl pirms studiju sākuma Tevi iepazīstinātu ar kursa biedriem, iemācītu neapmaldīties LU gaiteņos un izstāstītu, kas tad īsti jādara, lai kļūtu par juristu, svētdien, 31. augustā, plkst. 14:15 gaidām Tevi Juristu Pirms-Aristotelī!

 • Mūsu pasniedzējs J.Maizītis - LU mēneša pētnieks
  Andra Čudare, „Alma Mater” korespondente
  14.07.2014

  Viņa pirmais darbs bija eglīšu stādīšana un stigu izciršana pusaudža gados (turklāt tas nebija likumīgs darbs!). Šobrīd Jānis Maizītis ir Satversmes aizsardzības biroja vadītājs, LU pasniedzējs, doktorantūras students un aktīvs pētnieks. Aiz muguras paliek iespaidīgais CV ieraksts „Latvijas Republikas ģenerālprokurors”, jo šoreiz saruna par aizraušanos ar pētniecību.

 • Pirmā kursa studenti aicināti iepazīt Latvijas Universitāti
  Informatīvs pasākums studentiem "Iepazīsti LU!". Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

  Pirms jaunā mācību gada uzsākšanas, 28.augustā pirmā kursa studenti tiek aicināti uz „Iepazīsti LU!” informatīvajiem pasākumiem. „Iepazīsti LU!” tiek organizēts ar mērķi palīdzēt studentiem iepazīt augstskolas vidi, mācību organizāciju un studentu dzīvi. Visi pasākumi notiks Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19.

 • Rudens semestrī notiks kurss ASV krimināltiesībās
  Tiesnesis, prof.Džeimss R.Volfs
Avots: http://www.1dca.org/
  Judy Tehan, Juris Janums (tulk.)
  14.07.2014

  LU Juridiskajā fakultātē 2014.gada rudens semestrī ar studiju kursu ASV krimināltiesībās salīdzinājumā ar Eiropas un starptautiskajiem piemēriem, t.sk. ētiskajiem apsvērumiem, viesosies ASV tiesnesis, profesors Džeimss R. Volfs (PROFESSOR HON. James R. Wolf).

 • Piedalies komercarbitrāžas izspēlē ICC Lex Mercatoria
  Latviju pārstāvošā LU Juridiskās fakultātes komanda (no kreisās): Jeļena Sagateļana, Rihards Freidenfelds, trenere Inga Kačevska, Andrejs Lisenko un Dana Kašarailo. Foto: no privātā arhīva

  Starptautiskā komercarbitrāžas tiesa ICC (Parīze, Francija) sadarbībā ar Baltkrievijas valsts universitātes Juridisko fakultāti (Minska, Baltkrievija) aicina piedalīties III starptautiskajā komercarbitrāžas tiesu izspēlē ICC Lex Mercatoria.

 • Promocijas darbu par likumpārkāpumiem pret nacionālajām minoritātēm policijas darbā aizstāvēs Ēriks Treļs
  LU Galvenā ēka
© Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
  Anastasija Krivāne, JF Valststiesību zinātņu katedras studiju metodiķe
  03.07.2014

  2014.gada 5.septembrī plkst. 10.00 Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde.

 • Promocijas darbu par ārpus laulības kopdzīves ekskluzīvo statusu Eiropā aizstāvēs Olga Beinaroviča
  LU Galvenā ēka
© Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
  Anastasija Krivāne, JF Valststiesību zinātņu katedras studiju metodiķe
  03.07.2014

  2014.gada 5.septembrī plkst. 12.00 Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde.