Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centrs ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes struktūrvienība, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, LU Satversmi un centra nolikumu.

 

Centra darbības mērķis ir nodrošināt LU un JF akadēmiskā personāla iesaisti tālākizglītības un profesionālās pilnveides pakalpojumu sniegšanā, nacionāla un starptautiska mēroga projektu izstrādē, kā arī palielinātu JF ieguldījumu vispārējās tiesiskās kultūras veidošanā Latvijā un nodotu juridiskās zināšanas, prasmes un iemaņas Latvijas iedzīvotājiem, profesionālo organizāciju pārstāvjiem un valsts vai pašvaldību darbiniekiem, kā arī privātpersonām.

 

Centra galvenie darbības virzieni ir tālākizglītības un profesionālās pilnveides apmācības profesionālajām juristu organizācijām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm un privātpersonām.

 

Līdztekus darbam ar tiesību speciālistiem Centrs izstrādā un organizē kursus un lekcijas nejuridisko profesiju pārstāvjiem, veic pētījumus un sniedz atzinumus aktuālos tiesību problēmjautājumos.

 

Tālākai informācijai spiest ŠEIT.