Katedras vadītājs

Prof.  Jānis Kārkliņš
Raiņa bulv. 19, 358. kab.
E-pasts:

janis.karklins@lu.lv 

 

Metodiķe

Madara Ķimene
E-pasts:

madara.kimene@lu.lv

Tālr.: 67034527

 
 

Mācībspēku konsultācijas

 
     
Balodis Kaspars profesors kaspars.balodis@lu.lv

Bērziņš Gaidis

lektors gaidis.berzins@lu.lv

Bitāns Agris

lektors agris.bitans@lu.lv

Damane Linda

docents linda.damane@lu.lv

Kalniņš Erlens

docents erlens.kalnins@lu.lv

Kārkliņš Jānis

profesors janis.karklins@lu.lv

Krūmiņš Mārcis

lektors marcis.krumins@lu.lv

Lībiņa-Egnere Inese

docents inese.libina@lu.lv

Mantrovs Vadims

docents vadims.mantrovs@lu.lv

Ose Daina

docents daina.ose@lu.lv

Rasnačs Lauris

 

lektors lauris.rasnacs@lu.lv

Rozenfelds Jānis

profesors janis.rozenfelds@lu.lv

Zīle Kristīne

lektors kristine.zile@lu.lv
Lapsa Jānis lektora p.i. janis.lapsa@lu.lv
Laviņš Aldis pasniedzējs aldis.lavins@lu.lv
Reide Alise lektors alise.reide@lu.lv
Rozenbergs Jānis pasniedzējs (Dr.) janis.rozenbergs@lu.lv
Slaidiņa Velga lektora p.i. velga.slaidina@lu.lv
Zalpēteris Andis lektora p.i. andis.zalpeteris@lu.lv
Zeņķis Pauls lektors pauls.zenkis@lu.lv
     
     

Katedras vadītāja p.i.

Lekt. Gunārs Kūtris
Raiņa bulv. 19, 356. kab.
E-pasts:

gunars.kutris@lu.lv 

 

Metodiķe

Iveta Balode
E-pasts:

iveta.balode@lu.lv

Tālr.: 67034552 

 
 
Mācībspēku konsultācijas
 

Hamkova Diāna

docents diana.hamkova@lu.lv

Kūtris Gunārs

lektors gunars.kutris@lu.lv

Liholaja Valentija

profesors valentija.liholaja@lu.lv
Meikališa Ārija profesors arija.meikalisa@lu.lv

Strada-Rozenberga Kristīne

profesors kristine.strada@lu.lv

Vīnkalna Evija

lektors evija.vinkalna@lu.lv
Krauze Māris pasniedzējs maris.krauze@lu.lv

Krastiņš Uldis

profesora p.i. uldis.krastins@lu.lv

Maizītis Jānis

lektors janis.maizitis@lu.lv
     

Katedras vadītājs

Doc. Arnis Buka
Raiņa bulv. 19, 259. kab.
E-pasts: 

arnis.buka@lu.lv  

 

Metodiķe

Ilze Leonoviča
E-pasts: 

ilze.leonovica@lu.lv
Tālr.: 67034554

 
 

Mācībspēku konsultācijas

 
     

Broks Edmunds

docents edmunds.broks@lu.lv

Buka Arnis

docents arnis.buka@lu.lv
Dupate Kristīne asociētais profesors kristine.dupate@lu.lv

Kačevska Inga

asociētais profesors inga.kacevska@lu.lv

Kucina Irēna

asociētais profesors irena.kucina@lu.lv

Kučs Artūrs

asociētais profesors arturs.kucs@lu.lv

Lejnieks Māris

lektors maris.lejnieks@lu.lv

Precinieks Guntars

lektors guntars.precinieks@lu.lv

Fillers Aleksandrs

pasniedzējs aleksandrs.fillers@lu.lv
Runte Sanda pasniedzējs sanda.runte@lu.lv
     

Katedras vadītājs

Doc. Jānis Pleps
Raiņa bulv. 19, 261. kab.
E-pasts:

janis.pleps@lu.lv  

 

Metodiķe

Ilze Leonoviča
E-pasts: 

ilze.leonovica@lu.lv
Tālr.: 67034554

 
  Mācībspēku konsultācijas  
     

Apse Diāna

docents diana.apse@lu.lv

Grigore-Bāra Elīna

docents elina.grigore@lu.lv

Krūkle Ginta

lektors ginta.krukle@lu.lv

Lazdiņš Jānis

profesors janis.lazdins@lu.lv

Osipova Sanita

profesors sanita.osipova@lu.lv

Pleps Jānis

docents janis.pleps@lu.lv

Rezevska Daiga

profesors daiga.rezevska@lu.lv

Liepa Lauris

lektors lauris.liepa@lu.lv
     

Katedras vadītāja

Asoc.prof. Annija Kārkliņa
Raiņa bulv. 19, 255. kab.
E-pasts:

annija.karklina@lu.lv

 

Metodiķe

Ramona Polmane
E-pasts:

ramona.polmane@lu.lv

Tālr.: 67034447

 
  Mācībspēku konsultācijas  
     

Balodis Ringolds

profesors ringolds.balodis@lu.lv

Briede Jautrīte

profesors jautrite.briede@lu.lv

Danovskis Edvīns

docents edvins.danovskis@lu.lv

Kārkliņa Annija

asociētais profesors annija.karklina@lu.lv

Kovaļevska Anita

lektors anita.kovalevska@lu.lv

Kusiņš Gunārs

lektors gunars.kusins@lu.lv

Rodiņa Anita

asociētais profesors anita.rodina@lu.lv

Silvija Meiere

docents silvija.meiere@lu.lv

Gaile Dace

pasniedzējs dace.gaile@lu.lv

Gereiša Sandra Zīle

pasniedzējs zile.gereisa@lu.lv

Ruķers Māris

pasniedzējs maris.rukers@lu.lv
     
Katedru metodiķu darba laiks P, O, T, C: plkst. 9.00-17.00
P: plkst. 9.00-16.00
Pusdienu pārtraukums plkst. 12.30-13.15