2023./2024.ak.g. PAVASARIS

Bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne”

Pilna laika klātiene

1. kursa lekciju grafiks

Sesija un atkārtoti eksāmeni

2. kursa lekciju grafiks

Sesija un atkārtoti eksāmeni

3. kursa lekciju grafiks

Sesija un atkārtoti eksāmeni 

 

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi ( 2024.g. pavasara sem.)

 

Nepilna laika neklātiene

1. kursa lekciju grafiks

Sesija un atkārtoti eksāmeni

2. kursa lekciju grafiks

Sesija un atkārtoti eksāmeni

3. kursa lekciju grafiks

Sesija un atkārtoti eksāmeni

4. kursa lekciju grafiks

Sesija un atkārtoti eksāmeni

 

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi ( 2024.g. pavasara sem.)

 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Pirmstiesas izmeklēšana" 

Pilna laika klātiene

1.kursa lekciju grafiks

Sesija un atkārtoti eksāmeni

 

Profesionālā Maģistra studiju programma “Tiesību zinātne”

Pilna laika klātiene

1. kursa lekciju grafiks

Sesija un atkārtoti eksāmeni

2.kursa lekciju grafiks

Sesija un atkārtoti eksāmeni

 

Gala pārbaudījumi 2024.g. pavasara semestrī.

VALSTS VIENOTAIS JURISTA KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENS 2024

 

Profesionālā maģistra studiju programma "Pirmstiesas izmeklēšana"

Nepilna laika klātiene

1.kursa lekciju grafiks

Sesija un atkārtoti eksāmeni

 

Maģistra studiju programma “Tiesības un organizāciju pārvaldība”

Nepilna laika klātiene

1. kursa lekciju grafiks

Sesija un atkārtoti eksāmeni