VAS "Tiesu namu aģentūra" grāmatu apgāds lasītāju vērtējumam nodevis Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) profesores Dr.iur. Sanitas Osipovas monogrāfiju tiesību vēsturē "Eiropas tiesību priekšvēsture". Izdevumā autore detalizēti aplūkojusi un analizējusi seno tautu – Senās Ēģiptes, Divupes, Izraēlas un Grieķijas – tiesību vēsturi.

Pamatojot pētījuma temata izvēli, S.Osipova apgalvo, ka visu Eiropas valstu kultūras vieno romiešu tiesības, grieķu filozofija un ebreju morāle, kas veidojusi arī eiropeisko identitāti. "Zināt tiesību vēsturi tāpat kā vēsturi nepieciešams, lai labāk saprastu ne tikai pagātni, bet arī tagadni, t.i., pasauli, kurā pašlaik dzīvojam. Lai izprastu mūsdienu tiesības, vispirms jāiepazīstas ar romiešu tiesībām. Savukārt, lai saprastu romiešu tiesības un novērtētu, ko romieši ienesuši jaunu tiesību pasaulē, nepieciešams zināt, kas šajā jomā ticis izdarīts arī vēl pirms romiešiem," izdevuma ievadā norāda tā zinātniskais redaktors, LU Vēstures un filozofijas fakultātes proferors Dr. hist. Harijs Tumans.

No grāmatas satura secināms, ka tiesību vēsture nav vis aizsākusies Senajā Romā, kā ierasts domāt, bet gan krietni agrāk. Jaunais izdevums lasītājam dos iespēju iepazīt iepriekš neizzinātās romiešu tiesību priekšvēstures laika tiesības.

Izdevumā bagātīgi izmantoti konkrētā laika perioda tiesību vēstures fakti, likumi, aplūkota to piemērošana. Autores pētījums uzskatāms par nozīmīgu soli gan tiesību vēstures, gan visas civilizācijas vēstures izzināšanā. Tas ir pirmais seno tautu tiesību vēstures apkopojums latviešu valodā un palīdzēs labāk izprast arī mūsdienu tiesību sistēmu, vēsturi, kultūru un citus sabiedrībā notiekošos procesus. Līdz ar to grāmata būs noderīga ne tikai juristiem un vēsturniekiem, bet ikvienam, kas vēlas iegūt plašākas zināšanas seno civilizāciju un tiesību vēsturē. 

Grāmatas atvēršanas pasākums ieplānots šā gada 1. februārī plkst. 16.00 LU JF konferenču zālē.

Share