Ziņas

Starptautiskās tiesas ēka, Hāgā

Komandas atlase starptautiskajai tiesas procesa izspēlei Jessup International Law Moot Court Competition

Papilduzņemšana maģistra studiju programmā "Tiesības un organizāciju pārvaldība"

Kļūsti par izmeklētāju! Piesakies studijām bakalaura studiju programmā “Pirmstiesas izmeklēšana”

Studē TIESĪBU ZINĀTNI LU Juridiskajā fakultātē! Pieteikšanās bakalaura studijām līdz 22. jūlijam

Prof. Jautrīte Briede piedalās vasaras skolā Ukrainā

Izdots LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums tiesību zinātnē

Juridiskās fakultātes bakalauru izlaidums 2024. gada vasarā

LU studiju programma Tiesības un organizāciju pārvaldība

“Tiesības un organizāciju pārvaldība” – maģistra studiju programma, kas ļauj apgūt noderīgas zināšanas jurisprudencē bez priekšzināšanām tiesību zinātņu jomā

LU JF doktorants Germans Pavlovskis piedalījies 2. Jauno tiesību vēsturnieku tīkla konferencē