2013. gadā pasaulē lielākajā ārvalsts tiešo investīciju starptautiskās arbitrāžas tiesas procesa izspēlē (Foreign Direct Investment International Arbitration Moot) piedalījās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentu komanda. Šajā izspēlē Latviju pārstāvēja LU JF studenti Gunta Bambāne, Krišjānis Bušs, Elza Jākobsone un Artis Straupenieks. Komanda parādīja teicamu sniegumu, iegūstot 2. vietu par atbildētāja pozīcijas labāko rakstisko argumentāciju un 26. vietu kopvērtējumā starp 72 komandām no visas pasaules. Godalgotā komandas atbildētāja pozīcijas rakstiskā argumentācija 2013. gada novembrī tika publicēta starptautiskā nozares profesionāļu tiešsaites žurnālā Transnational Dispute Management, tādējādi ļaujot komandai darīt zināmu LU JF vārdu pasaulē ievērojami plašāk. 2014. gada 13. jūnijā studenti saņēma LU JF dekāna pateicību "par LU JF vārda popularizēšanu, kā arī panākumiem starptautiskā tiesas procesa izspēlē".