Lai nodrošinātu studentiem iespēju gūt praktisku pieredzi Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas piemērošanā, Eiropas tiesībzinātņu studentu asociācija (European Law Students' Association) sadarbībā ar Eiropas Padomi rīko tiesu izspēli. Sacensībā tiek simulēts Eiropas Cilvēktiesību tiesas process, un katrai komandai jāiesniedz katras puses rakstiska argumentācija. Labākās 16 komandas tiek uzaicinātas uz fināla sacensībām Eiropas Cilvēktiesību tiesā, Strazbūrā.

2020. gadā Latviju sacensībās pārstāvēja Natālija Knipše, Kristiāna PētersoneLelde Elīna Liepiņa un Samanta Lidere. Komandas treneri asoc.prof. Artūrs Kučs un Eva Vīksna. 

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes komanda izspēlē ieguva godpilno 1. vietu, finālā mērojoties spēkiem ar komandu no Oksfordas universitātes.

 

Lai nodrošinātu studentiem iespēju gūt praktisku pieredzi Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas piemērošanā, Eiropas tiesībzinātņu studentu asociācija (European Law Students' Association) sadarbībā ar Eiropas Padomi rīko tiesu izspēli. Sacensībā tiek simulēts Eiropas Cilvēktiesību tiesas process, un katrai komandai jāiesniedz katras puses rakstiska argumentācija. Labākās 16 komandas tiek uzaicinātas uz fināla sacensībām Eiropas Cilvēktiesību tiesā, Strazbūrā.

2014. gada izspēlē Latviju pārstāvēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentes Agneta Rumpa, Eva Vīksna, Ludmila Juškeviča un Kristīne Gailīte.

Komandas trenera pienākumus godam pildīja asociētais profesors Arturs Kučs. 72 komandu konkurencē LU JF komanda iekļuva mutisko izspēļu finālā, kur cīņā starp 16 komandām ieguva 10. vietu.

Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2014. gada 10. martā, Nr. 11 (813) un LU JF tīmekļvietnē.

2014.gada jūnijā studenti saņēma LU JF dekāna pateicību "par LU JF vārda popularizēšanu, kā arī panākumiem starptautiskā tiesas procesa izspēlē".