Tiesas procesa izspēli Pasaules Tirdzniecības organizācijas tiesībās (EMC2 ELSA Moot Court Competition on WTO Law) organizē Eiropas Tiesību zinātņu studentu asociācija (ELSA) sadarbībā ar Pasaules Tirdzniecības organizāciju. Studenti no visas pasaules priekšsacīkstēs Āfrikā, Āzijā, Ziemeļamerikā un Eiropā pierāda savas prasmes PTO tiesību strīdu risināšanā pasaulē atzītu tirdzniecības tiesību speciālistu priekšā. 2016. gadā pirmo reizi šādā izspēlē piedalījās bija pārstāvēta arī Latvija. Izspēles izaicinājumu pieņēma Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes komanda – Agita Rudziša, Ludmila Juškeviča, Pauls Ančs un Madara Meļņika asociētā viesprofesora Kristofa Šēves (Christoph Schewe) vadībā. Liels izaicinājums bija pati izspēles struktūra, kas būtiski atšķīrās no citām izspēlēm. Debates notika diplomātisku pārrunu veidā, pozīcijas aizstāvēšanas laikā nebija jāceļas kājās un puses nevarēja uzdot jautājumus pretinieku komandai. Arī komunikācija ar paneli notika citādi kā ar tiesu. Lai gan neizdevās tikt pusfinālā, abos raundos pozīcija tika aizstāvēta godam un komandas sniegumu atzinīgi novērtēja vairāki paneļa locekļi, līdz ar to debija PTO tiesību izspēlē ir bijusi veiksmīga.  2016. gada 10. jūnijā studenti saņēma LU JF dekāna pateicību par LU JF vārda popularizēšanu, kā arī panākumiem starptautiskā tiesas procesa izspēlē. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds". Nr. 12 (915), 22.03.2016., kā arī LU JF tīmekļvietnē.