LU Juridiskās fakultātes dekānei Anitai Rodiņai un LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras docentam Erlenam Kalniņam 2019. gada 15. novembrī svinīgajā Tieslietu sistēmas apbalvošanas pasākumā piešķirs II pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē un ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.

Svinīgais pasākums notiks 2019.gada 15.novembrī plkst.12.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā!

Papildus informācija Tieslietu ministrijas Interneta mājas lapā: www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/pieskirti-tieslietu-sistemas-un-tieslietu-ministrijas-apbalvojumi-1

Dalīties