Bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" pilna laika klātienes nodarbību grafiki

Bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" nepilna laika klātienes nodarbību grafiki

Bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" nepilna laika neklātienes nodarbību grafiki

Profesionālā maģistra studiju programma "Tiesību zinātne" pilna laika klātiene

1.kurss

Maģistra studiju programma "Tiesības un organizāciju pārvaldība" nepilna laika klātiene

1.kurss