Šī gada novembra izskaņā svinīgā pasākumā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Konferenču zālē tika paziņoti „Jurista Vārda“ 14.pētniecisko studiju darbu konkursa sešu sekciju uzvarētāji un galvenās balvas ieguvēja.

Šogad žurnāla “Jurista Vārds” konkursā no 47 iesniegtajiem darbiem augstāko godalgu saņēmusi Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) Profesionālās augstākās izglītības maģistra programmas absolvente Līga Dāce, kuras darbs “Administratīvo tiesu dialogs ar Satversmes tiesu“ visaugstāk novērtēts arī  Administratīvo tiesību un valststiesību sekcijā.  

Krimināltiesību un administratīvā pārkāpuma tiesību sekcijā augstāko vērtējumu ieguva LU JF Profesionālās augstākās izglītības maģistra programmas students Dāvids Gurevičs ar darbu “Izlīgums kā kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis”.

LU JF Profesionālās augstākās izglītības maģistra programmas absolvente  Anna Marta Nordmane ar darbu “3D printēšana un intelektuālā īpašuma tiesības Latvijā” saņēma augstāko vērtējumu Civiltiesību sekcijā.

Ģimenes un mantojuma tiesību sekcijā izcilu rezultātu sniedza LU JF Profesionālās augstākās izglītības maģistra programmas absolvente Elīna Liepniece ar darbu “Pārrobežu mantojuma lietu vešana pie Latvijas notāra”.

LU JF Profesionālās augstākās izglītības maģistra programmas studentes  Olīvijas Tuvi darbs “Sociālā stratifikācija ārstniecības tiesiskajās attiecībās” tika visaugstāk novērtēts Tiesību teorijas un vēstures sekcijā.

LU JF Profesionālās augstākās izglītības maģistra programmas studente Renāte Luīze Cietvīra ar darbu “Starptautisko tiesību pārkāpumi kā pamats personas reputācijas aizskārumam” saņēma augstāko vērtējumu Starptautisko tiesību un cilvēktiesību sekcijā.

Apsveicam konkursa uzvarētājus un dalībniekus, un novēlam veiksmi turpmākajās studijās!

Dalīties