LU Juridiskā fakultāte kļuvusi par partneri COST (European Cooperation in Science and Technology) zinātniskajā projektā “European Digital Human Rights Network” (Eiropas digitālo cilvēktiesību tīkls).

Projekts tika apstiprināts 2020. gada 25. martā un tā galvenais mērķis ir privāto plašsaziņas līdzekļu uzņēmumu tiešsaistes satura novērtējuma teorētisko un praktisko aspektu izpēte. Tiks risināts jautājums par to, vai starptautisko cilvēktiesību normas ir pietiekami precīzas, lai valdības un privātās struktūras varētu saprast savus pienākumus attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību tiešsaistē. Tiks izvērtēts arī kā nacionālās valdības ir reaģējušas uz uzdevumu nodrošināt regulatīvo vidi tiešsaistes uzņēmumiem un kā šie uzņēmumi ir mainījuši pienākumus aizsargāt cilvēktiesības un apkarot naidīgus izteikumus.

Projekta ietvaros tiks sniegti ieteikumi tiešsaistes uzņēmumiem, Eiropas politikas institūcijām, valdībām un plašākai sabiedrībai par tiešsaistes uzņēmumu satura novērtēšanas pienākumiem. 

Dalīties