Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte piedāvā divas maģistra studiju programmas – profesionālā maģistra studiju programmu “Tiesību zinātne” un akadēmiskā maģistra studiju programmu “Tiesības un organizāciju pārvaldība”.

Profesionālā maģistra studiju programma “Tiesību zinātne”

Studiju programma paredzēta augstākā līmeņa profesionālu tiesību speciālistu sagatavošanai. Paredzētas četru veidu studiju prakses dažādās tiesību nozarēs. Profesionālo iemaņu apguvei un pilnveidei studējošie var līdzdarboties Juridiskās prakses un palīdzības centrā, pieredzējušu juristu un docētāju vadībā sniedzot konsultācijas centra klientiem un vienlaikus iegūstot kredītpunktus.

Absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, kura ļauj strādāt visplašākajā spektrā juridisko profesiju – tiesās, advokatūrā, notariātā, valsts un pašvaldību iestādēs, privātos uzņēmumos, kā arī Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijās. 

Uzņemšana

Lai iestātos šajā programmā ir nepieciešams bakalaura grāds tiesību zinātnē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, ja šajās programmās apgūti tiesību zinātnes kursi vismaz 80 kredītpunktu apmērā.

Uzzini vairāk par iestājeksāmenu reflektantiem, kuri vēlas pretendēt uz kādu no 37 valsts budžeta finansētajām studiju vietām.

Vairāk par programmu šeit

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Tiesības un organizāciju pārvaldība”

Programma sniedz iespēju jau pieredzējušiem citu jomu profesionāļiem apgūt noderīgas zināšanas jurisprudencē. Kursi veidoti tā, lai tie būtu interesanti un noderīgi pēc iespējas plašākam klausītāju lokam. Piemēram, tādi studiju kursi kā Korporatīvās pārvaldības tiesības, Personāla vadības juridiskie aspekti un Publisko iepirkumu vadība ir noderīgi gan publiskajā, gan privātajā sektorā nodarbinātajiem. Kursu saturs un docēšanas metodika ir pielāgota, lai tā būtu viegli apgūstama arī bez iepriekšējas juridiskās izglītības. Programmas saturs var būt noderīgs arī juristiem, iepriekš gūtu zināšanu atsvaidzināšanai, paplašināšanai un padziļināšanai.  Nodarbības notiek sestdienās un darba dienu (ceturtdiena, piektdiena) vakaros no plkst. 18:15.

Uzņemšana

Programmā var iestāties ikviens, kurš jebkurā zinātņu jomā apguvis “četrgadīgu” bakalaura studiju programmu (160 kredītpunktu apjomā) vai “trīsgadīgu” bakalaura studiju programmu (120 kredītpunktu apjomā) un maģistra grādu.

Vairāk par programmu šeit

 

Pieteikšanās maģistra līmeņa studijām

Pieteikšanās studijām notiks no 4. līdz 15. jūlijam. Pieteikties iespējams elektroniski vai klātienē, vairāk informācija šeit. 

Uzņemšanas grafiks fakultātēs šeit

Share

Related Content