2021./2022.ak.g. RUDENS

Bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne”

Gala pārbaudījumi

Pilna laika klātiene

1. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

2. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

3. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

 

Nepilna laika klātiene

3.5. kurss

 
 

Nepilna laika neklātiene

1. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

2. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

3. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

4. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

 

Profesionāla Maģistra studiju programma “Tiesību zinātne”

Pilna laika klātiene

Pārejas kārtība un VE 2021.g.rudens semestrī (vecā programma)

1. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

2.kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

Gala pārbaudījumi

 

Gala pārbaudījumi 2022.g.pavasara sem.

Maģistra studiju programma “Tiesības un organizāciju pārvaldība”

Nepilna laika klātiene

1. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni