2022./2023.ak.g. RUDENS

Bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne”

Pilna laika klātiene

1. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

2. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

3. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

 

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi( 2022.g.rudens sem.)

 

Nepilna laika neklātiene

1. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

2. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

3. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

4. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

 

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi( 2022.g.rudens sem.)

 

Profesionālā Maģistra studiju programma “Tiesību zinātne”

Pilna laika klātiene

1. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

2.kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

Maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi.

 

Maģistra studiju programma “Tiesības un organizāciju pārvaldība”

Nepilna laika klātiene

1. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

 

Maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi (2022.g. rudens sem.)