Bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" pilna laika klātienes nodarbību grafiki

Bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" nepilna laika klātienes nodarbību grafiki

Bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" nepilna laika neklātines nodarbību grafiki