2023./2024.ak.g. RUDENS

Bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne”

Pilna laika klātiene

1. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

2. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

3. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni 

 

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi ( 2023.g. rudens sem.)

 

Nepilna laika neklātiene

1. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

2. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

3. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

4. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

 

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi ( 2023.g. rudens sem.)

 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Pirmstiesas izmeklēšana" 

Pilna laika klātiene

1.kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

 

Profesionālā Maģistra studiju programma “Tiesību zinātne”

Pilna laika klātiene

1. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

2.kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

 

Maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi, Valsts vienotais jurista eksāmens 2023.g. rudens sem.

 

Profesionālā maģistra studiju programma "Pirmstiesas izmeklēšana"

Nepilna laika klātiene

1.kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

 

Maģistra studiju programma “Tiesības un organizāciju pārvaldība”

Nepilna laika klātiene

1. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

 

Maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi (2023.g. rudens sem.)