2022./2023.ak.g. PAVASARIS

Bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne”

Pilna laika klātiene

1. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

2. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

3. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni 

 

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi ( 2023.g.pavasara sem.)

 

Nepilna laika neklātiene

1. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

2. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

3. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

4. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

 

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi ( 2023.g.pavasara sem.)

 

Profesionālā Maģistra studiju programma “Tiesību zinātne”

Pilna laika klātiene

1. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

2.kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni

Gala pārbaudījumi 2023.gada pavasara semestrī.

Maģistra studiju programma “Tiesības un organizāciju pārvaldība”

Nepilna laika klātiene

1. kurss

Sesija un atkārtoti eksāmeni