Tiesību zinātnes studenti no visām Latvijas augstskolām aicināti piedalīties otrajā Profesora Konstantīna Čakstes civiltiesību izspēlē, kas norisināsies Rīgā 2019. gada 5. un 6. aprīlī.

Jau otro gadu norisināsies nacionālā tiesu izspēle civiltiesībās, ko organizē Latvijas Universitātes (LU) Juridiskā fakultāte (JF) sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju, ZAB “Jāņa Kārkliņa advokātu birojs”, ZAB “COBALT”, ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns”, ZAB “Rode&Partneri”, ZAB “Sorainen”, ZAB “TGS Baltic”, kā arī atbalstītājiem – žurnālu "Jurista Vārds", JF Studentu pašpārvaldi un akadēmisko vienību “Austrums”.

Turpinot iesāktās tradīcijas, izspēle sniegs iespēju studentiem unikālā veidā attīstīt zināšanas un prasmes civiltiesībās:

 • Izspēles mutiskā daļa norisināsies divas dienas. Priekšsacīkstes norisināsies piektdienas (5. aprīļa) pēcpusdienā un vakarā, savukārt pusfināls un fināls norisināsies sestdien (6. aprīlī).
 • Izspēles priekšsacīkstes norisināsies Latvijas vadošu advokātu biroju telpās. Minētais sniegs iespēju komandām pamatīgāk sajust advokāta profesijas “garšu”, kā arī gūt priekšstatu par advokātu biroju ikdienas darbu. Izspēles pusfināls norisināsies LU, savukārt fināls – Augstākās tiesas Senāta sēžu zālē.
 • Katras izspēļu norises dienas beigās norisināsies svinīgā daļa, kurā tiks izziņoti rezultāti un studentiem, kā arī citiem izspēles norisē iesaistītajiem, būs iespēja afterparty dalīties ar gūtajiem iespaidiem, veidot jaunus kontaktus, kā arī pavadīt laiku patīkamā atmosfērā.
 • Izspēles dalībnieki saņems ne tikai no studiju procesa ierasto kāzusu, bet arī “lietas materiālus”. Gluži kā īstā tiesā – no komandām tiek sagaidīts, ka tās gan rakstiskajā daļā, gan mutiskajā daļā atsauksies uz lietā esošajiem pierādījumiem, lai pamatotu savu pozīciju un uzdotu neērtus jautājumus oponentiem. Izspēles ietvaros tiks imitēta tiesvedība pirmās instances tiesā.
 • Tāpat no komandām tiek sagaidīts, ka rakstiskās daļas ietvaros tās spēs izteikties īsi, kodolīgi un precīzi. Šī iemesla dēļ pušu rakstveida pozīcijām noteikts apjoma ierobežojums 10 lpp., no kurām vismaz 5 lpp. jābūt kāzusa juridiskajai analīzei.
 • Izspēles tiesās Latvijas atzītākie civiltiesību speciālisti – Augstākās tiesas tiesneši, LU JF mācībspēki un praktiskajā darbā pieredzējuši juristi.
 • Ievērojams balvu fonds. Izspēles uzvarētāji saņems šādas balvas:
  • īpašās un unikālas Prof. K. Čakstes civiltiesību izspēles medaļas;
  • nesteidzīgu vakaru sarunās ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāju un advokātu biroju partneriem par studentus interesējošiem advokatūras jautājumiem;
  • vizīti vienā no Eiropas galvaspilsētu advokātu birojiem;
  • naudas balvu 300 EUR apmērā no akadēmiskās vienības “Austrums”;
 • īpašs pārsteigums tiem komandu dalībniekiem, kuri studē LU JF – šogad izspēles nolikumā nostiprināts, ka docētājiem dalību izspēlē ir tiesības ieskaitīt kā studiju darbu.

Komandu pieteikums un precizējošos jautājumus jāiesniedz līdz 2019.gada 4. martam, sūtot uz e-pastu: civiltiesibuizspele@lu.lv. Abu pušu rakstiskās daļas pozīcijas jānosūta elektroniski līdz 2019.gada 17. martam uz e-pastu: civiltiesibuizspele@lu.lv.

Izspēles mutiskā daļa norisināsies 2019.gada 5. un 6. aprīlī.

Izspēles kāzuss, nolikums, pieteikuma forma

Aicinām sekot aktualitātēm izspēles Facebook lapā un Instagram kontā. Papildu informācijas iegūšanai rakstīt uz e-pastu: civiltiesibuizspele@lu.lv.

Dalīties