Vēlies iegūt papildu studiju pieredzi vienā no vairāk kā 60 Juridiskās fakultātes sadarbības universitātēm kādā no Eiropas Savienības valstīm un saņemt stipendiju? Pieteikties var arī studenti, kas ERASMUS programmas iespējas izmantojuši jau iepriekš.

Juridiskā fakultāte sadarbībā ar Studentu servisu departamentu rīko semināru par Erasmus apmaiņas studijām 2019./2020.pavasara semestrī.
Laiks: 2019. gada 10. septembrī plkst. 09.00
Vieta: Juridiskās fakultātes Konferenču zāle
Semināru vadīs: Studentu servisa departamenta ārējo sakaru koordinatore Marta Vilkauša
Lūgums līdz semināram izvēlēties 3 vēlamās JF sadarbības augstskolas prioritārā secībā (https://www.lu.lv/sadarbiba/starptautiska-sadarbiba/erasmus-plus/partneraugstskolas/partneraugstskolu-saraksts-pa-fakultatem/juridiska-fakultate/), sagatavot Jums interesējošos jautājumus.

Studijas kādā no 60 partneruniversitātēm visā Eiropā

ERASMUS+ studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt semestri kādā no programmas dalībvalstu partneraugstskolām un saņemt stipendiju. Programmas mērķis ir dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisku, valodas un kultūras pieredzi, studējot citā Eiropas valstī, kā arī sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību. Latvijas Universitāte pilnā apmērā atzīst ārvalstu augstskolā apgūtos kursus, pēc kursa satura to pielīdzinot "A", "B" vai "C" daļas kursu apguvei vai arī ieskaitot kā papildu izglītību.

ERASMUS+ mobilitāte studijām tiek īstenota iepriekš noslēgtu divpusēju starpuniversitāšu līgumu ietvaros. Pieteikšanās noris elektroniski, līdz 8. septembra 23:54. Papildu informācija un pieteikšanās anketa pieejama šeit.

Studiju mobilitātē var piedalīties visu līmeņu studējošie, kuri ir reģistrēti studijām Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, neatrodas studiju pārtraukumā un kam nav akadēmisku vai studiju maksas parādu. Pieteikties var arī studenti, kas ERASMUS+ programmas iespējas izmantojuši jau iepriekš; katrā studiju līmenī studējošais var izmantot 12 mēnešus ERASMUS+ studijām un/vai praksei.

Jautājumiem un saziņai:
Juridiskās fakultātes starptautisko sakaru koordinatore
Daina Andrejeva, tālr. 67034460

Dalīties