No 13. marta līdz 12. maijam LU Juridiskajā fakultātē studijas klātienē nenotiek. Taču studijas netiek atceltas vai pārceltas.


LEKCIJAS, SEMINĀRI, PĀRBAUDES DARBI

LEKCIJAS UN SEMINĀRI

Visas lekcijas, semināri tiks organizēti LU e-studiju vidē. Labāko un adekvātāko lekcijas vai semināra satura apguves metodi izvēlas un nosaka katrs mācībspēks individuāli.

Informācija par studiju kursu apguvi tiek ievietota tikai e-studijās.

 

PĀRBAUDES DARBI

Ja šajā laikā ieplānoti pārbaudes darbi, tie notiek e-studiju vidē. Mācībspēks drīkst pārcelt ieplānotos pārbaudes darbus arī uz vēlāku laiku.

! Ja jāpārraksta kāds pārbaudes darbs, tad tas jājautā mācībspēkam, kurš docē kursu, kā tiks nodrošināta tā rakstīšana. Ja nav reakcija, skatīt problēmu risināšanas shēmu! (skat. zemāk)

Būtiski! Laikā, kamēr nenotiek klātienes lekcijas un semināri, notiek intensīva studiju darbu un bakalaura, maģistra darbu rakstīšana. Nekāda iesniegšanas termiņu pagarināšana plānota netiek.

 

KONSULTĀCIJAS

Konsultācijas klātienē nenotiek! Primāri konsultācijas notiek e-pastā, bet ir arī citi varianti (telefoniski, skype utt.) 

Informācija par konsultācijām šeit

 

SAZIŅA AR JURIDISKO FAKULTĀTI UN MĀCĪBSPĒKIEM

Studiju programmu metodiķu kontakti https://www.jf.lu.lv/par-mums/kontakti/metodikes/

Katedru metodiķu kontakti https://www.jf.lu.lv/par-mums/kontakti/katedras-un-macibspeki/

Juridiskās fakultātes sekretāre 67034560;  baiba.bruvere@lu.lv

Sazinoties ar mācībspēkiem, lūdzu, rakstīt uz LU e-pasta adresi. [vards.uzvards@lu.lv]

 

Iesniegumi ir jāiesniedz ar e-pasta starpniecību!

Pievērsiet uzmanību, ka:

- dekānei adresēts iesniegums jāsūta sekretārei baiba.bruvere@lu.lv

- iesniegumi katedras vadītājam jāsūta uz katedras sekretāres e-pastu.

 

Lūdzu ievērot!

PROBLĒMU RISINĀŠANAS SHĒMA

Ja Jums ir kādi jautājumi par studiju kursa apguvi (ne tik vien šajā laikā), tad:

- vispirms jāvēršas pie konkrētā studiju kursa docētāja,

- pēc tam – pie katedras vadītāja,

-  tālāk pie prodekānes asoc.prof. A.Kārkliņas un tikai tad (ja nepieciešams)

- pie dekānes.

 

Par izspēlēm lēmumus pieņems to organizētāji!

Sekojiet līdzi informācijai izspēļu sociālo tīklu lapās.

 

(Papildināts 16.03.2020.)

Izmaiņas LU Bibliotēkas darbā

Grāmatas tiks izsniegtas visās nozaru bibliotēkās: 

  • 16. martā, pirmdien 9.00-17.00 
  • 17. martā, otrdien 9.00-17.00 
  • 18. martā, trešdien 9.00-17.00
  • 23. martā, pirmdien 9.00-17.00
  • 26. martā, ceturtdien 9.00-17.00
  • 30. martā, pirmdien   9.00-17.00
  • 2. aprīlī, ceturtdien  9.00-17.00
  • 6. aprīlī, pirmdien 9.00-17.00
  • 8. aprīlī, trešdien 9.00-17.00
  • 14. aprīlī, otrdien 9.00-17.00 

 

Laika posmā no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. LU ievieš šādus Covid-19 izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumus:

 

 

ŠEIT PIEEJAMĀ INFORMĀCIJA VAR TIKT PAPILDINĀTA, LŪDZU SEKOJIET LĪDZI!

Brīdinājumi, ko izplata valdība saistībā ar koronavīrusu "Covid-19", ir jāievēro visiem LU Juridiskās fakultātes studentiem un darbiniekiem. 

Dalīties