Katedras vadītājs Asoc. prof. Jānis Kārkliņš
Raiņa bulv. 19, 358. kab.
E-pasts: janis.karklins@lu.lv 
 
Metodiķe

Madara Ķimene
E-pasts: madara.kimene@lu.lv
Tālr.: 67034527

 
 

Mācībspēku konsultācijas

 
     
Balodis Kaspars profesors kaspars.balodis@lu.lv
Bērziņš Gaidis lektors gaidis.berzins@lu.lv
Bitāns Agris lektors agris.bitans@lu.lv
Čepāne Ilma profesors ilma.cepane@lu.lv
Damane Linda docents linda.damane@lu.lv
Kalniņš Erlens docents erlens.kalnins@lu.lv
Kārkliņš Jānis asociētais profesors janis.karklins@lu.lv
Krūmiņš Mārcis lektors marcis.krumins@lu.lv
Lībiņa-Egnere Inese docents inese.libina@lu.lv
Mantrovs Vadims docents vadims.mantrovs@lu.lv
Meiere Silvija docents silvija.meiere@lu.lv
Ose Daina docents daina.ose@lu.lv
Rasnačs Lauris lektors lauris.rasnacs@lu.lv
Rozenfelds Jānis profesors janis.rozenfelds@lu.lv
Torgāns Kalvis profesors kalvis.torgans@lu.lv
Zīle Kristīne lektors kristine.zile@lu.lv
     
Katedras vadītāja Prof. Kristīne Strada-Rozenberga
Raiņa bulv. 19, 356. kab.
E-pasts: kristine.strada-rozenberga@lu.lv 
 
Metodiķe

Iveta Balode
E-pasts: iveta.balode@lu.lv
Tālr.: 67034552 

 
  Mācībspēku konsultācijas  
Hamkova Diāna docents diana.hamkova@lu.lv
Kūtris Gunārs lektors gunars.kutris@lu.lv
Liholaja Valentija profesors valentija.liholaja@lu.lv
Meikališa Ārija profesors arija.meikalisa@lu.lv
Nīmande Elita docents elita.nimande@lu.lv
Strada-Rozenberga Kristīne profesors kristine.strada@lu.lv
Vīnkalna Evija lektors evija.vinkalna@lu.lv
     
Katedras vadītājs Doc. Arnis Buka
Raiņa bulv. 19, 259. kab.
E-pasts: arnis.buka@lu.lv  
 
Metodiķe

Ilze Leonoviča
E-pasts: ilze.leonovica@lu.lv
Tālr.: 67034554

 
 

Mācībspēku konsultācijas

 
     
Broks Edmunds docents edmunds.broks@lu.lv
Buka Arnis docents arnis.buka@lu.lv
Dupate Kristīne asociētais profesors kristine.dupate@lu.lv
Kačevska Inga asociētais profesors inga.kacevska@lu.lv
Kucina Irēna asociētais profesors irena.kucina@lu.lv
Kučs Artūrs asociētais profesors arturs.kucs@lu.lv
Lejnieks Māris lektors maris.lejnieks@lu.lv
Precinieks Guntars lektors guntars.precinieks@lu.lv
     
Katedras vadītājs Doc. Jānis Pleps
Raiņa bulv. 19, 261. kab.
E-pasts: janis.pleps@lu.lv  
 
Metodiķe

Baiba Beļicka
E-pasts: baiba.belicka@lu.lv
Tālr.: 67034563 

 
  Mācībspēku konsultācijas  
     
Apse Diāna docents diana.apse@lu.lv
Grigore-Bāra Elīna docents elina.grigore@lu.lv
Krūkle Ginta lektors ginta.krukle@lu.lv
Lazdiņš Jānis profesors janis.lazdins@lu.lv
Osipova Sanita profesors sanita.osipova@lu.lv
Pleps Jānis docents janis.pleps@lu.lv
Rezevska Daiga profesors daiga.iljanova@lu.lv
Liepa Lauris lektors lauris.liepa@lu.lv
     
Katedras vadītāja Asoc.prof. Annija Kārkliņa
Raiņa bulv. 19, 255. kab.
E-pasts: annija.karklina@lu.lv   
 
Metodiķe

Ramona Polmane
E-pasts: ramona.polmane@lu.lv 
Tālr.: 67034447 

 
  Mācībspēku konsultācijas  
     
Balodis Ringolds profesors ringolds.balodis@lu.lv
Briede Jautrīte profesors jautrite.briede@lu.lv
Danovskis Edvīns docents edvins.danovskis@lu.lv
Kārkliņa Annija asociētais profesors annija.karklina@lu.lv
Kovaļevska Anita lektors anita.kovalevska@lu.lv
Kusiņš Gunārs lektors gunars.kusins@lu.lv
Rodiņa Anita asociētais profesors anita.rodina@lu.lv
     

Katedru metodiķu darba laiks

P, O, T, C: plkst. 9.00-17.00
P: plkst. 9.00-16.00
Pusdienu pārtraukums plkst. 12.30-13.15