Katedras vadītājs

Prof.  Jānis Kārkliņš
Raiņa bulv. 19, 358. kab.
E-pasts:

janis.karklins@lu.lv 

 

Metodiķe

Inta Šēfere

E-pasts:

inta.sefere@lu.lv

Tālr.: 67034732

 
 

Mācībspēku konsultācijas

 
     
Balodis Kaspars profesors kaspars.balodis@lu.lv

Bērziņš Gaidis

lektors gaidis.berzins@lu.lv

Bitāns Agris

lektors agris.bitans@lu.lv

Kalniņš Erlens

docents erlens.kalnins@lu.lv

Kārkliņš Jānis

profesors janis.karklins@lu.lv

Krūmiņš Mārcis

lektors marcis.krumins@lu.lv

Lībiņa-Egnere Inese

docents inese.libina@lu.lv

Mantrovs Vadims

asociētais profesors vadims.mantrovs@lu.lv

Ose Daina

docents daina.ose@lu.lv

Rasnačs Lauris

 

docents lauris.rasnacs@lu.lv

Zīle Kristīne

lektors kristine.zile@lu.lv
Lapsa Jānis lektora p.i. janis.lapsa@lu.lv
Laviņš Aldis lektors aldis.lavins@lu.lv
Reide Alise lektors alise.reide@lu.lv
Zeņķis Pauls lektors pauls.zenkis@lu.lv
Balode- Buraka Esmeralda pasniedzēja esmeralda.balode-buraka@lu.lv
Rācenājs Kaspars pasniedzējs kaspars.racenajs@lu.lv
Zeltiņš Uģis  pasniedzējs ugis.zeltins@lu.lv
Ābele Madara pasniedzēja madara.abele@lu.lv
Dāvida Zanda pasniedzēja zanda.davida@lu.lv
Brants Edijs pasniedzējs edijs.brants@lu.lv
Blehmanis Dāvids Andris pasniedzējs  
Salmgrieze Katrīna  pasniedzēja  
     

Katedras vadītāja

 

Prof. Ārija Meikališa
Raiņa bulv. 19, 356. kab.
E-pasts: arija.meikalisa@lu.lv 

 

Metodiķe

Iveta Balode
E-pasts:

iveta.balode@lu.lv

Tālr.: 67034730

 
 
Mācībspēku konsultācijas
 

Hamkova Diāna

docents diana.hamkova@lu.lv

Kūtris Gunārs

lektors gunars.kutris@lu.lv

Liholaja Valentija

profesors valentija.liholaja@lu.lv
Meikališa Ārija profesors arija.meikalisa@lu.lv

Strada-Rozenberga Kristīne

profesors kristine.strada@lu.lv
Rozenbergs Jānis docents janis.rozenbergs@lu.lv

Vīnkalna Evija

lektors evija.vinkalna@lu.lv
Krauze Māris pasniedzējs maris.krauze@lu.lv
Kulmanis Oskars pasniedzējs oskars.kulmanis@lu.lv 
Barkāne Irēna lektors irena.barkane@lu.lv
Juriss Juris pasniedzējs juris.juriss@lu.lv
Saukāne Larisa pasniedzējs larisa.saukane@lu.lv
Kronberga Ilona pasniedzējs ilona.kronberga@lu.lv

Katedras vadītājs

Doc. Arnis Buka
Raiņa bulv. 19, 259. kab.
E-pasts: 

arnis.buka@lu.lv  

 

Metodiķe

Ilze Leonoviča
E-pasts: 

ilze.leonovica@lu.lv
Tālr.: 67034726

 
 

Mācībspēku konsultācijas

 
     

Broks Edmunds

docents edmunds.broks@lu.lv

Buka Arnis

docents arnis.buka@lu.lv
Dupate Kristīne asociētais profesors kristine.dupate@lu.lv

Kačevska Inga

asociētais profesors inga.kacevska@lu.lv

Kucina Irēna

asociētais profesors irena.kucina@lu.lv

Kučs Artūrs

asociētais profesors arturs.kucs@lu.lv

Lejnieks Māris

lektors maris.lejnieks@lu.lv
Artūrs Kazāks pasniedzējs arturs.kazaks@lu.lv
Lolita Buka lektora p.i. lolita.buka@lu.lv
 

Katedras vadītājs

Prof. Jānis Lazdiņš
Raiņa bulv. 19, 261. kab.
E-pasts: janis.lazdins@lu.lv 

 

Metodiķe

Ilze Leonoviča
E-pasts: 

ilze.leonovica@lu.lv
Tālr.: 67034726

 
  Mācībspēku konsultācijas  
     

Apse Diāna

docents diana.apse@lu.lv

Grigore-Bāra Elīna

docents elina.grigore@lu.lv

Krūkle Ginta

lektors ginta.krukle@lu.lv

Lazdiņš Jānis

profesors janis.lazdins@lu.lv

Osipova Sanita

profesors sanita.osipova@lu.lv

Pleps Jānis

docents janis.pleps@lu.lv

Rezevska Daiga

profesors daiga.rezevska@lu.lv

Liepa Lauris

lektors lauris.liepa@lu.lv
 

Katedras vadītāja

Prof. Annija Kārkliņa
Raiņa bulv. 19, 255. kab.
E-pasts:

annija.karklina@lu.lv

 

Metodiķe

 

Elza Anna Jansone
E-pasts:

elza_anna.jansone@lu.lv

Tālr.: 67034721

 
  Mācībspēku konsultācijas  
     

Balodis Ringolds

profesors ringolds.balodis@lu.lv

Briede Jautrīte

profesors jautrite.briede@lu.lv

Danovskis Edvīns

asociētais profesors edvins.danovskis@lu.lv

Kārkliņa Annija

profesors annija.karklina@lu.lv

Kovaļevska Anita

lektors anita.kovalevska@lu.lv

Kusiņš Gunārs

lektors gunars.kusins@lu.lv

Rodiņa Anita

asociētais profesors anita.rodina@lu.lv

Silvija Meiere

docents silvija.meiere@lu.lv

Gereiša Sandra Zīle

pasniedzējs zile.gereisa@lu.lv
Sataki Katrīna pasniedzējs katrina.sataki@lu.lv

Macuka Jekaterina

pasniedzējs jekaterina.macuka@lu.lv
Līga Neilande pasniedzējs liga.neilande@lu.lv
Katedru metodiķu darba laiks P, O, T, C: plkst. 9.00-17.00
P: plkst. 9.00-16.00
Pusdienu pārtraukums plkst. 12.30-13.15