Studiju jautājumi

Metodiķe Kristīne Ābele
Raiņa bulv. 19, 257. kab.
E-pasts: kristine.abele@lu.lv  
Tālrunis: 67034724

 

 

Metodiķe Baiba Beļicka
Raiņa bulv. 19, 257. kab.
E-pasts: baiba.belicka@lu.lv  
Tālrunis: 67034725

 

Studiju jautājumi

Metodiķe Agnese Šteinberga
Raiņa bulv. 19, 354. kab.
E-pasts: agnese.steinberga@lu.lv 
Tālrunis: 67034722
 

Studiju jautājumi

Metodiķe Laura Millere
Raiņa bulv. 19, 257. kab.
E-pasts: laura.millere@lu.lv 
Tālrunis: 67034723

 

 

Studiju prakse

Metodiķe Agnese Šteinberga
Raiņa bulv. 19, 257. kab.
E-pasts: agnese.steinberga@lu.lv 
Tālrunis: 67034722

 

 

Studiju jautājumi

Metodiķe Agnese Šteinberga
Raiņa bulv. 19, 354. kab.
E-pasts: agnese.steinberga@lu.lv 
Tālrunis: 67034722
 

Studiju jautājumi

Metodiķe Agnese Šteinberga
Raiņa bulv. 19, 354. kab.
E-pasts: agnese.steinberga@lu.lv 
Tālrunis: 67034722

 

 

Metodiķe Agnese Šteinberga

Raiņa bulv. 19, 354. kab.
E-pasts: agnese.steinberga@lu.lv 
Tālrunis: 67034722

 

 

 
Metodiķu pieņemšanas laiki klātienē (257.k.)