Studiju jautājumi

Metodiķe Kristīne Ābele
Raiņa bulv. 19, 257. kab.
E-pasts: kristine.abele@lu.lv  
Tālrunis: 67034586

Skat. metodiķes pieņemšanas laikus zemāk pievienotajā kalendārā

 

Metodiķe Baiba Beļicka
Raiņa bulv. 19, 257. kab.
E-pasts: baiba.belicka@lu.lv  
Tālrunis: 67034598

Skat. metodiķes pieņemšanas laikus zemāk pievienotajā kalendārā

Studiju jautājumi

Metodiķe Laura Millere
Raiņa bulv. 19, 257. kab.
E-pasts: laura.millere@lu.lv 
Tālrunis: 67034523

 

Studiju prakse

Metodiķe Agnese Šteinberga
Raiņa bulv. 19, 257. kab.
E-pasts: agnese.steinberga@lu.lv 
Tālrunis: 67034588 

 

Studiju jautājumi

Metodiķe Agnese Šteinberga
Raiņa bulv. 19, 257. kab.
E-pasts: agnese.steinberga@lu.lv 
Tālrunis: 67034588 

 

Metodiķe Agnese Šteinberga

Raiņa bulv. 19, 257. kab.
E-pasts: agnese.steinberga@lu.lv 
Tālrunis: 67034588