Nodrošini sev veiksmīgu studiju startu, vēl sēžot vidusskolas solā!

Jauno juristu universitāte

Lai 12. klašu skolēnus iepazīstinātu ar jurista darbu un tā nozīmi sabiedrībā, radītu priekšstatu par Latvijas tiesību sistēmu un valsts iekārtu, tiesību zinātni un tās apakšnozarēm, kā arī popularizētu juridisko izglītību jauniešu vidū, izveidota Jauno juristu universitāte. Semestra garumā skolēni izzina jurista profesijas būtību un lomu tiesiskā, demokrātiskā valstī. 

Programmā iekļautas teorētiskas un praktiskas nodarbības, kas norit tiesas procesa izspēļu, juristu-praktiķu darba vietu apmeklējumu, juridisku problēmsituāciju - kāzusu risināšanas un citos veidos.

Nodarbību cikla noslēguma testa 1.- 3. vietas ieguvējiem piešķir budžeta vietu bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" 1. kursā. Skolēni, kas testā sasniedz vismaz 70% no maksimālā vērtējuma, uzņemšanā saņem papildu 50 punktu.

Papildu informācija: www.jaunojuristuuniversitate.lu.lv
 

Skolēnu zinātniskās konferences

Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences sociālo zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvēji 2023. un 2024. gadā papildus iegūst 40 punktus; LU Izcilības skolas sociālo un humanitāro zinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 40 punktus.