Juridiskā fakultāte uzsāk nozīmīga Eiropas projekta īstenošanu juridisko profesiju pārstāvju apmācībā

2020. gada februārī Eiropas zinātnisko institūciju konsorcijs parakstīja līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta Mācies savā valodā: daudzvalodu starpvalstu apmācība ES civiltiesībās un komerctiesībās (Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law - TraiL) īstenošanu.

TraiL projekts aptver 5 Eiropas Savienības dalībvalstis (Latvija, Igaunija, Polija, Kipra un Grieķija) un attiecas uz juridisko profesiju pārstāvju apmācību Eiropas Savienības civiltiesībās un komerctiesībās. Šajā projektā Latviju pārstāv Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ar tās pieredzējušo akadēmisko un administratīvo personālu.

Projekta īstenošana uzsākta ar šī gada 1. martu. Projekta īstenošanas termiņš – 24 mēneši.

 

 

Institūta pētniece Irēna Ņesterova uzstājas ar vieslekciju Tartu Universitātē

 

Juridiskās zinātnes institūta pētniece Irēna Ņesterova uzstājās ar vieslekciju “Šķērsojot tiltu starp drošību un datu aizsardzību: pirmās Vispārīgās datu aizsardzības regulas uzraudzības lietas ES” (“Crossing the bridge between security and data protection: the first GDPR enforcement actions across the EU”) Tartu Universitātē, Tallinā, 2019. gada 4. decembrī.

 

 

Pētnieces Dr. Irēnas Ņesterovas raksts publicēts grāmatā “How International Law Works in Times of Crisis”, kas izdota Oxford University Press

Tuvojoties gada nogalei, ir sagaidīta jaunas grāmatas “How International Law Works in Times of Crisis” iznākšana, kuras zinātniskie redaktori ir Prof. Ineta Ziemele un Prof. George Ulrich. Grāmatā ir publicēti raksti, kas tika prezentēti Eiropas Starptautisko tiesību biedrības (European Society of International Law – ESIL) ikgadējā konfernecē, kas notika 2016. gadā Rīgā. Starp grāmatas autoriem ir arī Juridiskās zinātnes institūta pētnieces Dr. Irēnas Ņesterovas raksts “The Crisis of Privacy and Sacrifice of Personal Data in the Name of National Security: CJEU Rulings Strengthening EU Data Protection Standards”. Grāmata ir izdota Oxford University Press, kas ir lielākais un prestižākais akadēmiskais izdevējs pasaulē.

 

 

 

Institūta direktors V.Mantrovs ievēlēts Latvijas Zinātnes padomes sociālo zinātņu ekspertu komisijā

Ar Latvijas Zinātnes padomes 2019.gada 17.oktobra lēmumu Nr. 59-1-1 institūta direktors V.Mantrovs ievēlēts par Latvijas Zinātnes padomes sociālo zinātņu ekspertu komisijas locekli. Kā uzsver V.Mantrovs, ievēlēšana nebūtu iespējama bez kolēģu izrādītās uzticības balsojumā par sociālo zinātņu ekspertu komisijas locekļu kandidātiem.

Zinātniskās darbības likuma 18.pants regulē ekspertu komisiju izveidošanu un pienākumus.

Ar ekspertu komisiju vēlēšanu dokumentiem un rezultātiem variet iepazīties šeit.

 

 

Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr. Irēna Ņesterova uzstājas konferencē Ņujorkā

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr.iur. Irēna Ņesterova 21. oktobrī uzstājās starptautiskajā zinātniskajā konferencē Transatlantiskais Dialogs 2019 (2019 Transatlantic Dialogue (TAD 15)) “Administratīvās valsts atjaunošana: uzticēšanās, iesaiste, drošība un identitāte” (“Restoring the Administrative State: Trust, Engagement, Security, and Identity”). Irēna prezentēja ziņojumu “Tālāk par drošību: Sejas atpazīšanu tehnoloģiju izmantošanas regulējums Eiropā” (“Beyond Security: Regulating the Use of Facial Recognition Technology in Europe”) darbnīcā “Digitālā un fiziskā drošība”, kuru vadīja Ņujorkas Pilsētas Universitātes Džona Džeja Krimināltiesību koledžas Prof. Adams Vands (Adam Wandt) un Vācijas Policijas universitātes Prof. Ekharts Šroters (Eckhard Schroeter). 

 

Konferenci organizēja Rutgers Universitātes - Nevarkas Valsts pārvaldes un administrācijas augstskola (School of Public Affairs and Administration, Rutgers University–Newark) un Ņujorkas Pilsētas Universitātes Baruka Koledžas Marxe valsts un starptautisko lietu augstskola (Marxe School of Public and International Affairs, Baruch College, City University of New York).  Konference ir viena no nozīmīgākajām ikgadējām starptautiskajām konferencēm valsts pārvaldes jomā, kuru rīko Starptautiskā Administratīvo zinātņu institūta Eiropas Valsts pārvaldes grupa (European Group of Public Administration of the International Institute of Administrative Sciences (IIAS)).

 

 

 

 

Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr. Irēna Ņesterova uzstājas konferencē Slovākijā

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr.iur. Irēna Ņesterova 9. oktobrī uzstājās ar referātu “Masveida datu vākšana un uzraudzība: cīņa pret sejas atpazīšanas tehnoloģijām globalizētajā pasaulē” (“Mass data gathering and surveillance: the fight against facial recognition technology in the globalized world”) Žilinas Universitātes rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Globalizācija un tās sociālekonomiskās sekas 2019" (Globalization and its socio-economic consequences 2019).

 

 

 

“Jurista Vārds” mākslīgajam intelektam veltītajā tematiskajā numurā arī Juridiskās zinātnes institūta devums

Žurnāla "Jurista Vārds"  24. septembra numurs bija veltīts mākslīgajam intelektam un tā radītajiem juridiskajiem izaicinājumiem.

 

Starp šī tematiskā numura autoriem ir arī Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr.iur. Irēna Ņesterova. Savā rakstā “Sejas atpazīšanas tehnoloģijas un Vispārīgā datu aizsardzības regula” viņa aplūko sejas atpazīšanas kā mākslīgā intelekta tehnoloģiju radīto apdraudējumu, analizē tiesību normas, kas jau šobrīd regulē sejas atpazīšanas tehnoloģijas, un vērš uzmanību uz nepieciešamību izstrādāt skaidru tiesisko regulējumu.

 

Ar rakstu variet iepazīties šeit.

 

 

 

Juridiskās zinātnes institūta pētniece Irēna Ņesterova piedalās paneļdiskusijā par tehnologiju sarkanajām līnijām festivālā Inovuss

Pēdējās vasaras dienās parasti klusā Lucavsala bija neierasti dzīvīga. Tur notika iNOVUSS (www.inovuss.lv/lv/), iedvesmojošais un grandiozais jaunrades un tehnoloģiju festivāls, kuru rīkoja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Pasākums pulcēja lielu skaitu uzņēmēju, tehnoloģiju ekspertu un viedokļu līderu, lai diskutētu par tehnoloģijās balstītās ekonomikas aktuālajiem jautājumiem.

Pasākuma diskusijās tika pārstāvēta arī Latvijas Universitāte. Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece Irēna Ņesterova un Datorikas fakultātes profesors Leo Seļāvo, kopā ar NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu piedalījās diskusijā “Kad tehnoloģijas pārkāpj sarkano robežu”, kuru vadīja Ernests Štāls, TechChill konferences līdzdibinātājs un valdes priekšsēdētājs. Viņi apmainījās ar viedokļiem par mākslīgā intelekta un citu jauno tehnoloģiju radītajiem izaicinājumiem un riskiem un diskutēja, kādā veidā tos novērst un kā nodrošināt ētisko normu ievērošanu, lai tehnoloģijas kalpotu cilvēkiem un sabiedrībai.