Dekāne

 

Prof. Kristīne Strada-Rozenberga
Raiņa bulv. 19, 356. telpa
E-pasts: kristine.strada-rozenberga@lu.lv 
Tārunis: 67034552

  

Prodekāne

Asoc. prof. Annija Kārkliņa
Raiņa bulv. 19, 255. telpa
E-pasts: annija.karklina@lu.lv
Tārunis: 67034447

Konsultācijas

Prodekāns starptautiskās sadarbības jautājumosDoc. Jānis Pleps
Raiņa bulv. 19, 261. telpa
E-pasts: janis.pleps@lu.lv 
Tālrunis: 67034563 
Izpilddirektore Anita Brakša
Raiņa bulv. 19, 254. telpa
E-pasts: anita.braksa@lu.lv  
Tārunis: 67034448
Fakultātes sekretāreBaiba Brūvere
Raiņa bulv. 19, 252. telpa
E-pasts: baiba.bruvere@lu.lv
Tālrunis: 67034560 

Dekānes asistente

Starptautiskās sadarbības koordinatore

Daina Andrejeva
Raiņa bulv. 19, 453. telpa
E-pasts: daina.andrejeva@lu.lv
Tālrunis: 67034460
Sabiedrisko attiecību speciāliste Agate Marta Šāvēja
Raiņa bulv.19, 453. telpa
E-pasts: agate_marta.saveja@lu.lv
Tālrunis: 67034466