Dekāna p.i.

 

Asoc.prof. Edvīns Danovskis
Raiņa bulv. 19, 252. telpa
E-pasts: edvins.danovskis@lu.lv 
Tārunis: 67034717

  

Izpilddirektore   Anita Brakša
Raiņa bulv. 19, 254. telpa
E-pasts: anita.braksa@lu.lv  
Tārunis: 67034719
Fakultātes sekretāre Baiba Brūvere
Raiņa bulv. 19, 252. telpa
E-pasts: baiba.bruvere@lu.lv
Tālrunis: 67034717
Dekāna asistents Roberts Kokins
E-pasts: roberts.kokins@lu.lv 
Sabiedrisko attiecību speciāliste   Agate Marta Šāvēja
Raiņa bulv.19, 453. telpa
E-pasts: agate_marta.saveja@lu.lv
Tālrunis: 67034735