Dekāne

 

Prof. Kristīne Strada-Rozenberga
Raiņa bulv. 19, 356. telpa
E-pasts: kristine.strada-rozenberga@lu.lv 
Tārunis: 67034552

  

Prodekāne

Asoc. prof. Annija Kārkliņa
Raiņa bulv. 19, 255. telpa
E-pasts: annija.karklina@lu.lv
Tārunis: 67034447

 

Prodekāns starptautiskās sadarbības jautājumos Doc. Jānis Pleps
Raiņa bulv. 19, 261. telpa
E-pasts: janis.pleps@lu.lv 
Tālrunis: 67034563 
Izpilddirektore   Anita Brakša
Raiņa bulv. 19, 254. telpa
E-pasts: anita.braksa@lu.lv  
Tārunis: 67034448
Fakultātes sekretāre Baiba Brūvere
Raiņa bulv. 19, 252. telpa
E-pasts: baiba.bruvere@lu.lv
Tālrunis: 67034560 
Dekānes asistente, ārējo sakaru koordinatore  

Viktorija Gilberte
E-pasts: viktorija.gilberte@lu.lv
Tālrunis: 67034460

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Agate Marta Šāvēja
Raiņa bulv.19, 453. telpa
E-pasts: agate_marta.saveja@lu.lv
Tālrunis: 67034466