Juridiskā fakultāte

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ir Latvijas tiesību zinātnes šūpulis jau no Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes izveides 1919. gada 28. septembrī. Pateicoties fakultātes izcilajiem mācībspēkiem, absolventiem un sasniegumiem tiesību zinātnē, studējošo skaits strauji pieauga, un jau 1944. gadā tika izveidota atsevišķa - Juridiskā fakultāte.

Fakultāte lepojas un ir pazīstama ar saviem mācībspēkiem un absolventiem – izciliem juristiem. Juridiskās fakultātes docētāji līdzās akadēmiskajam un pētnieciskajam darbam vienlaikus veic arī aktīvu profesionālo darbību jurisprudences jomā - ir izcili tiesneši, prokurori, zvērināti advokāti un dažādu valsts institūciju vadītāji. Tāpat arī Juridiskās fakultātes absolventi – sabiedrībā ievērojami un veiksmīgi juristi.

Šodien Juridiskās fakultātes īstenotajās studiju programmās kopumā ir vairāk kā 1300 studējošo, kas padara fakultāti par lielāko tiesību zinātnes studiju īstenotāju Latvijā.

Juridiskās fakultātes kolektīvs 2019. gada jūnijā

Dekāna p.i.

Doc. Dr.iur. Edvīns Danovskis