Juridiskā fakultāte veiksmīgi sadarbojas ar darba devējiem un juristu profesionālajām organizācijām konferenču vai citu projektu organizēšanā. Tāpat JF pārstāvji iesaistīti šo organizāciju darbā, piemēram, Tieslietu ministrijas pastāvīgajās darba grupās, kas izstrādā jaunus normatīvos aktus vai sagatavo to grozījumus.

Lai sekmētu ar jurista praktisko darbību saistītu zināšanu, profesionālo prasmju un iemaņu nostiprināšanu un attīstību, JF realizētājā profesionālā maģistra studiju programmā iekļauta prakse. Prakses iespēju īstenošanā JF sadarbojas ar: 

  • visu līmeņu tiesām, arī Augstāko tiesu un Satversmes tiesu;
  • prokuratūru;
  • valsts policiju;
  • Saeimu;
  • valsts pārvaldes iestādēm;
  • pašvaldībām;
  • zvērinātu advokātu birojiem;
  • zvērinātiem notāriem;
  • zvērinātiem tiesu izpildītājiem;
  • uzņēmumiem un sabiedriskām organizācijām.