IZMAIŅAS konsultācijas laikos!

   Dekānes, asoc.prof. A. Rodiņas  konsultācijas 

  • 28. augustā plkst. 10.00 - 12.00;
  • 30. augustā plkst. 10.00 - 12.00;
  • 10. septembrī plkst. 08.00 - 10.00.