Juridiskās zinātnes institūts ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes akadēmiska struktūrvienība zinātniskās pētniecības un ar to saistīto pasākumu īstenošanai. Tas īsteno fundamentālus un praktiski pielietojamus zinātniskos pētījumus, organizē un līdzdarbojas zinātniskās aktivitātēs, atbalsta zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu, kā arī sekmē jauno zinātnieku sagatavošanu, iesaistot pētniecības darbā studējošos.

Izvirzīto mērķu sasniegšanai institūtā iesaistītais personāls pētniecības darbu veic ne vien juridiskajā zinātnē, bet arī starpdisciplināros jautājumos, tādejādi risinot tautsaimniecībai un sabiedrībai aktuālas problēmas un piedāvājot to risinājumus.

2017. gada 22. novembrī LU JF dome uz pieciem gadiem institūta direktora amatā iecēla LU JF docentu Dr. iur. Vadimu Mantrovu. Uz piecu gadu termiņu ievēlēti arī struktūrvienības zinātniskās padomes locekļi: profesors Dr. iur. Jānis Lazdiņš, profesors Dr. iur. Jānis Kārkliņš, asociētā profesore Dr. iur. Annija Kārkliņa, docents Dr. iur. Arnis Buka un padomes priekšsēdētāja, profesore Dr. iur. Kristīne Strada-Rozenberga.

Direktors

Doc. Vadims Mantrovs

Pētniece

Pētnieks (Dr.) Irēna Barkāne

Pētniece

Pētnieks (Dr.) Leila Neimane