Tiesas procesa izspēles ir būtiska studiju procesa daļa Juridiskajā fakultātē. Tikai inscenējot tiesas procesu un sagatavojot procesuālos dokumentus, tiesību studenti iegūst prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas ikvienam juristam. Papildus nodarbībām studiju procesa ietvaros Juridiskās fakultātes studenti jau 20 gadu fakultāti, universitāti un nereti arī Latviju pārstāv dažāda mēroga sacensībās Latvijā un ārvalstīs.