Atkārtoti pārbaudījumi:

EKSĀMENA trešā rakstīšanas reize studiju kursā Latīņu valoda juristiem  pie viesdoc.I.Gusāna š. g.  29.augustā plkst. 17.30 – 19.00 9.aud.(264.telpa, 2.stāvs).

(Nepieciešams individuālais pārbaudījuma protokols, ko pirms eksāmena var saņemt pie studiju metodiķes 257.kab., uzrādot maksājuma uzdevumu vai dekānes apstiprinātu iesniegumu. Studenti, kuri ir studiju pārtraukumā un reģistrēti kā klausītāji, individuālo pārbaudījuma protokolu var noformēt Studentu servisudepartamentā, 125.telpa).