Ikvienam interesentam ir iespēja iegādāties Juridiskās fakultātes konferenču rakstu krājumus no šī saraksta, kamēr vien tie ir pieejami.

Rakstu krājumu pieejamību un to saņemšanu var noskaidrot, rakstot vai zvanot fakultātes sekretārei Baibai Būverei (Baiba.Bruvere@lu.lv, tālr. 67034560).

Pārskaitījums jāveic uz

Latvijas Universitātes rekvizītiem:

Latvijas Universitāte
 
PVN reģ. Nr.: LV 90000076669
LV10RIKO0000082414423
Luminor Bank AS
RIKOLV2X

Maksājuma mērķis un summa:

  1. LU Juridiskās fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums EUR 15,00 (t.sk. PVN)    
  2. LU ikgadējās zinātniskās konferences Juridiskās fakultātes rakstu krājums EUR 8,00 (t.sk. PVN)

Konferences tīmekļa vietne

Konferences dalības maksa ir 120 EUR (neattiecas uz LU Juridiskās fakultātes mācībspēkiem un studentiem).