Erasmus+ studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt studiju periodu kādā no programmas dalībvalstu partneraugstskolām un saņemt stipendiju. Programmas mērķis ir dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisku, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs; sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību. Studiju mobilitātē var piedalīties visi studējošie, kuri ir reģistrēti studijām LU Juridiskajā fakultātē, nav studiju pārtraukumā un kam nav akadēmisku vai studiju maksas parādu. Viena studiju cikla (bakalaura, maģistra, doktora studiju programmas) laikā students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē. Nākamajā studiju ciklā studējošais var doties mobilitātē atkārtoti.

ERASMUS + programmas ietvaros LU piedāvā stipendiju studijām no 2 līdz 12 mēnešiem studijām kādā no LU JF sadarbības augstskolām - pieteikties var gan bakalaura (sākot ar 2.semestri), gan maģistra līmeņa studenti, t.sk. nepilna laika klātienē studējošie.

Pēdējā studiju semestrī piedalīties apmaiņas studijās nevar.

 Pieteikšanās uz apmaiņas studijām rudens semestrī notiek februārī-martā, savukārt uz pavasara semestri septembrī.

Lai pieteiktos:

  1. izpētiet partneraugstskolu mājaslapas un izvēlēties Jūs interesējošas universitātes. Izziniet to piedāvāto studiju kursu klāstu;
  2. noteiktajā termiņā aizpildiet pieteikuma anketu;
  3. esiet gatavs Kandidātu atlases komisijas sēdē klātienē pierādīt savas svešvalodu zināšanas un izklāstīt motivāciju dalībai programmā.

INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS

Erasmus+ mobilitāti studijām īsteno iepriekš noslēgtu divpusēju līgumu ietvaros.
 

Austrija
Universität Salzburg

Beļģija
Universiteit Gent 

Bulgārija
Sofia University, ST. Kliment Ohridski
Velikoturnovski Universitet „Sv. Sv. Kiril i Metodii” 

Šveice
Universität Zurich

Čehija
Masaryk University
University of West Bohemia

Vācija
Freie Universität Berlin
Humboldt- Universität zu Berlin 
Universität Bremen
Hochschule Fulda 
University of Greifswald
Bucerius Law School 
Universität Konstanz
University of Applied Sciences Landshut
Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Dānija
Aarhus Universitet

Igaunija
University of Tartu

Spānija
Universidade da Coruna
Universidad Complutense de Madrid
Catholic University San Antonio of Murcia
Universidad de La Laguna
Universidad De Valladolid

Francija
Universite de Bordeaux (College of Law, Political Science, Economics & Management - Pessac Campus)
Université de Savoie
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne EDS Sorbonne Law School 
Université Paris Ouest Nanterre La Defense
Universite de Rennes

Horvātija
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (UNIOS)
University of Zagreb 

Ungārija
National University of Public Service 
University of Szeged 

Itālija
Università degli Studi "Giustino Fortunato"
Universita' degli Studi di Catania
Università degli Studi di Firenze
Università del Salento
Università degli Studi di Napoli Federico 2
Università degli Studi di Teramo

Lietuva
Vilnius University 
Mykolas Romeris University
European Humanities University

Luksemburga
Université du Luxembourg

Maķedonija
Goce Delcev University

Nīderlande
Leiden University
Erasmus University of Rotterdam
Utrecht University (var braukt tikai Utrecht Network tīkla ietvaros bez stipendijas)

Norvēģija
University of Bergen

Polija
University of Bialystok
Jan Dlugosz University in Czestochowa
University of Silesia
Jan Kochanowski University of Kielce
University of Łódź 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Pawel Wlodkowic University College
Adam Mickiewicz University of Poznan
Uniwersytet Rzeszowski 
The University of Szczecin
University of Warsaw


Portugāle
University of Lisboa

Rumānija
University of Bucharest
West University of Timisoara

Slovēnija
University of Ljubljana
New University European Faculty of Law

Slovākija
Matej Bel University
Comenius University in Bratislava 

Turcija
Yeditepe University
Dokuz Eylul University
Inonu University
Trabzon University