Erasmus+ studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt studiju periodu kādā no programmas dalībvalstu partneraugstskolām un saņemt stipendiju. Programmas mērķis ir dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisku, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs; sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību. Studiju mobilitātē var piedalīties visi studējošie, kuri ir reģistrēti studijām LU Juridiskajā fakultātē, nav studiju pārtraukumā un kam nav akadēmisku vai studiju maksas parādu. Viena studiju cikla (bakalaura, maģistra, doktora studiju programmas) laikā students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē. Nākamajā studiju ciklā studējošais var doties mobilitātē atkārtoti.

Pieteikšanās apmaiņas studijām nākamajā semestrī notiek 2 reizes gadā: augustā-septembrī un februārī-martā.

Lai pieteiktos:

  1. izpētiet partneraugstskolu mājaslapas un izvēlēties Jūs interesējošas universitātes. Izziniet to piedāvāto studiju kursu klāstu;
  2. noteiktajā termiņā aizpildiet pieteikuma anketu;
  3. esiet gatavs Kandidātu atlases komisijas sēdē klātienē pierādīt savas svešvalodu zināšanas un izklāstīt motivāciju dalībai programmā.

⇒Informācija par pieteikšanos

Erasmus+ mobilitāti studijām īsteno iepriekš noslēgtu divpusēju līgumu ietvaros.
Līgumos noteiktie studiju līmeņi: U- bakalaura, P- maģistra, D- doktora. Austrija Universität Salzburg (U, P, D) Beļģija
Universiteit Gent (P) Bulgārija
Sofia University, St. Kliment Ohridski (U, P, D)
Velikoturnovski Universitet „Sv. Sv. Kiril i Metodii” (U, P, D) Šveice
Universität Zurich (U, P) Čehija
Masaryk University (U, P, D)
University of West Bohemia (U, P, D) Vācija
Freie Universität Berlin (U, P)
Humboldt- Universität zu Berlin (U, P)
Universität Bremen (U, P, D)
Hochschule Fulda (U)
University of Greifswald (U, P, D)
Universität Konstanz (U, P, D)
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern (U)
Westfälische Wilhelms-Universität Münster (U) Dānija
Aarhus Universitet (P, D) Igaunija
University of Tartu (U, P) Spānija
Universidad Complutense de Madrid (U)
Catholic University San Antonio of Murcia (U, P)
Universidad de La Laguna (U, P)
Universidad De Valladolid (U)
University of Alcala (-) Francija
Universite de Bordeaux (College of Law, Political Science, Economics & Management - Pessac Campus) (U, P)
Université de Savoie (U)
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne EDS Sorbonne Law School (U, P, D)
Université Paris Ouest Nanterre La Defense (U, P, D)
Universite de Rennes (U, P, D) Horvātija
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (UNIOS) (U, P, D)
University of Zagreb (U, P) Ungārija
National University of Public Service (U, P)
University of Szeged (U, P) Itālija
Università degli Studi "Giustino Fortunato" (U, P)
Universita' degli Studi di Catania (U, P, D)
Università degli Studi di Firenze (U, P)
Università del Salento (U, P, D)
Università degli Studi di Napoli Federico II (U, P)
Università degli Studi di Teramo (U) Lietuva
Vilnius University (U, P)
Mykolas Romeris University (U, P, D)
European Humanities University (U, P) Luksemburga
Université du Luxembourg (U) Maķedonija
Goce Delcev University (U, P, D) Nīderlande
Leiden University (U, P)
Erasmus University of Rotterdam (U, P)
Utrecht University (U, P) Norvēģija
University of Bergen (U, P)

Polija
University of Bialystok (U, P)
Jan Dlugosz University in Czestochowa (P)
University of Silesia (U, P, D)
Jan Kochanowski University of Kielce (U, P)
University of Łódź (U)
University of Warmia and Mazury in Olsztyn (U)
Adam Mickiewicz University of Poznan (U, P)
Uniwersytet Rzeszowski (U, P)
The University of Szczecin (U, P)
University of Warsaw (U, P, D) Portugāle
University of Lisboa (U, P) Rumānija
University of Bucharest (U)
West University of Timisoara (U, P, D) Slovēnija
University of Ljubljana (U, P, D)
New University European Faculty of Law (U, P, D) Slovākija
Comenius University in Bratislava (U, P, D) Turcija
Yeditepe University (U)
Dokuz Eylul University (U)
Inonu University (U, P)